آقای حسن حدادزاده

Hassan Hadadzadeh

دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183575)

16
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی