آقای علی منتظری

Ali Montazeri

استاد پژوهش، گروه پژوهشی سلامت جامعه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183348)

39
212
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی