نعمت الله ارشدی | سیویلیکا

نعمت الله ارشدی

استادیار – دانشگاه زنجان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله ارشدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه زنجان (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات نعمت الله ارشدی در ژورنال های داخلی

طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی