آقای دکتر مهدی غضنفری

Dr. Mahdi Ghazanfari

ریاست مدرسه حکمرانی شهید بهشتی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182915)

57
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی