Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای نعمت الله فاضلی

Nematolah Fazeli

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182910)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه نعمت الله فاضلی

سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله فاضلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نمایه شده نعمت الله فاضلی در کنفرانسهای داخلی

مقالات نمایه شده نعمت الله فاضلی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتجربه های زیسته مرزنشینان شهر نودشه از پدیده مرزفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهحافظه و دین در ایران؛ تحولات و چشم اندازهافصلنامه علوم اجتماعی1398
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نشانه شناختی ترانه های سیاه و رابطه آن با واقعیت های اجتماعی دهه 80فصلنامه رسانه1396
4دریافت فایل PDF مقالهتغییرات معناشناختی کنش زیارت از منظر انسان شناسی تفسیری: مطالعه موردی زایران امام رضا (ع)دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی1396
5دریافت فایل PDF مقالهعلم اجتماعی بومی (چیستی و چرایی)دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی1396
6دریافت فایل PDF مقالهرشته ای، بینارشته ای و پسارشته ای؛ تغییر الگوهای رشته ای در زبان شناسیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1395
7دریافت فایل PDF مقالهتاریخ، جامعه، و بازنمایی کارکردهای ایدیولوژیک عکاسی در دوره قاجار: پیش و پس از مشروطهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی1394
8دریافت فایل PDF مقالهرشته های دانشگاهی کارکردها کژ کارکردها و تحولاتفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1392
9دریافت فایل PDF مقالهمصرف فرهنگی اینترنت و شکل نگرفتن هویت مجازی مردم نگاری دانشجویان سه دانشکده ارتباطات عمران و معماریفصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات1391
10دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی سبک زندگی طبقه متوسط در سریال های تلویزیون : مطالعه موردی سریال مرگ تدریجی یک رویا فصلنامه رسانه1391
11دریافت فایل PDF مقالهبرساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریزفصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1391
12دریافت فایل PDF مقالهتلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1388
13دریافت فایل PDF مقالهمدرنیته و مسکن (رویکردی مردم نگارانه به مفهوم خانه، سبک زندگی روستایی و تحولات امروزی آن)فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی مدرن بر آیین کهن: مطالعه ای انسان شناختی از جشن نوروز ایرانیان در بریتانیافصلنامه علوم اجتماعی1385
15دریافت فایل PDF مقالهفرهنگ مالیه؛ تحلیلی بر برداشت های فرهنگی از پول در نسل جوانفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1400
16دریافت فایل PDF مقالهروایتی از باز شکل گیری سوبژکتیویته زنان دانشجوی دکتری در تقاطع با هویت سیال مادری (مطالعه موردی دو دانشجو دکتری علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های شهر تهران)پژوهشنامه زنان1400
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاریخ مند و دیالکتیکی سیر پیدایش مطالعات فرهنگی بیرمنگامی: مطالعات فرهنگی به مثابه سنتزی نوینفصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1399
18دریافت فایل PDF مقالهدرس واقعی کرونا برای نهاد ورزش در جهان امروزفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک1399
19دریافت فایل PDF مقالهعلوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرینپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی1399
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فرهنگی نسبت میان زیارت و عرفی‎گرایی در جامعه معاصر ایران مطالعه مردم‎نگارانه زیارت امام رضا (ع) از منظر انسان‎شناسیدوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی1399
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی بنیانهای نظری علوم انسانی بومی در ایرانفصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی1398
22دریافت فایل PDF مقالهسواد دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: مطالعة موردی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1398
23دریافت فایل PDF مقالهفضای مجازی و پست مدرن شدن عرصه پزشکی (مطالعه موردی: موسیقی درمانی)دوفصلنامه رسانه و فرهنگ1398
24دریافت فایل PDF مقالهالزامات و چالش های علوم انسانی کارآفرین: تحلیلی پدیدارشناسانه از وضعیت علوم انسانی در نظام دانشگاهیفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی1397
25دریافت فایل PDF مقالهنوشتن خلاق: حلقه گمشده علوم انسانی تحلیلی از ضرورت توجه به نقش نوشتار در علوم انسانی و اجتماعی ایرانفصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه1397
26دریافت فایل PDF مقالهصورت‌‌‌بندی مسئلۀ سواد دانشگاهی در ایران نظریه‌‌‌ای نو در زمینۀ نوشتار و نثر دانشگاهی در ایراندوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1397
27دریافت فایل PDF مقالهترس و تجدد؛ صورت‌بندی مسئله ترس و ناامنی در ایران معاصرفصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی1397
28دریافت فایل PDF مقالهمولفه های فرهنگی و اجتماعی شادیفصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی1396
29دریافت فایل PDF مقالهعکس، گفتمان، فرهنگ عنوان فرعی: تحلیل تاریخی کارکردهای گفتمانی عکس در ایراندوفصلنامه رسانه و فرهنگ1396
30دریافت فایل PDF مقالهنظریه های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1395
31دریافت فایل PDF مقالهآیا فرهنگ ایران امروز سکوالار است؟ منظر انسان شناسی شناختیفصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه1395
32دریافت فایل PDF مقالهزنانه شدن فضای شهری در ایران امروز، با تکیه بر فضای کلان شهر تهرانپژوهشنامه زنان1394
33دریافت فایل PDF مقالهتشویش نوشتن: مسئله مندی نوشتن در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در ایراندوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1394
34دریافت فایل PDF مقالهرویکرد تلفیقی به فرهنگ ایران: بازخوانی اندیشه های سروش، شریعتی و رجاییفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی1394
35دریافت فایل PDF مقالهکارکرد فرهنگی مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ مشارکت شهروندی برای اداره امور محلی( مطالعه موردی: منطقه۴ شهرداری تهران)فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1394
36دریافت فایل PDF مقالهعکاسی و چرخش فرهنگی (بررسی نقش فناورانه دوربین عکاسی و عکس در تغییرات فرهنگی جامعه ایران)فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی1393
37دریافت فایل PDF مقالهشهر دوست دار زن شناسایی معیارهای شهر دوست دار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه ها و گروه های مختلف اجتماعی تهرانفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی1393
38دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای صنعت نشر در تهران از منظر مدیریت شهری: یک پژوهش نظریه مبناییفصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1393
39دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی زندگی روزمره جوانان در سریال فاصله هافصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی1392
40دریافت فایل PDF مقالهفرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی – اجتماعی تغذیه در ایران، تا پایان سده چهارم هجری قمریفصلنامه مطالعات تاریخ اسلام1391
41دریافت فایل PDF مقالهبازنمای فوتبال یا واقعیت ؟ نگاهی به رسانه ایرانفصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1385
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1391 بار

نمودار سالانه مقالات نعمت الله فاضلی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نعمت الله فاضلی


به اشتراک گذاری صفحه نعمت الله فاضلی

کلیدواژه های مهم در مقالات نعمت الله فاضلی

پشتیبانی