ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای جواد ظهیری

Javad Zahiri

دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182840)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی جواد ظهیری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تربیت مدرس
دبیر اجراییهفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران

مقالات جواد ظهیری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مرفولوژیکی رودخانه جراحی ( از محل ارتباط رودخانه اعلا با رودخانه مارون تا هور شادگان )هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معادلات تجربی تخمین رسوب در دینامیک پخش آن به کمک ADE (رودخانه کارون)دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب پخشیدگی طولی در آبراهههای طبیعی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعیدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
5دریافت فایل PDF مقالهواسنجی معادلات سرعت سقوط و ضریب پخشیدگی در برآورد رسوب معلق با استفاده از معادله انتقال پخشسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
6دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تغییرات دینامیکی کف رودخانه با استفاده از مدل ریاضیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از منطق فازی جهت برآورد انتشار طولی در آبراهه­های طبیعیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رژیم جریان Sheet Flow وSaltation جهت محاسبه بار بستر دراولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
9دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش اصلاحی ونگ و پارکر در محاسبه بار بستر رودخانه کارونهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نرم افزار Mike21 در شبیه سازی بالا امدن سطح آب دریا جهت حفاظت مناطق مسکونی ساحلیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های آشفتگی در آبگیر 90 درجهششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
13دریافت فایل PDF مقالهپایداری آبشکنها در قوس با استفاده از ریپ رپاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
14دریافت فایل PDF مقالهابعاد پوشش ریپ رپ مورد نیاز جهت محافظت ازآبشکن هادرقوس 90درجهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی زاویه قرارگیری آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت حفاظت ازابشکن ها درقوس 90درجهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم تصفیه هیبریدی در استفاده مجدد از زهاب های کشاورزیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی و مقایسه حرکت آبهایی با پارامترهای مختلف در خاکچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
18دریافت فایل PDF مقالهتصفیه رواناب شهری با استفاده از سیستم ترکیبیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
19دریافت فایل PDF مقالهتخمین بار معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم M5 (منطقه موردی رودخانه جراحی در استان خوزستان)چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهمروری جامع بر روشهای محاسباتی تغییرات پس از ترجمه پروتئینکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
21دریافت فایل PDF مقالهNUMERICAL MODELING STUDY OF VORTEX SHEDDING IN TWO DIFFERENCE POSITION OF SQUARE OBSTACLE PLACEMENT AT Re = 100سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی1394
22دریافت فایل PDF مقالهچالش روشهای خوشه بندگی گراف در داده های زیستی: پایین بودن قابلیت توجه دقتسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات1394
23دریافت فایل PDF مقالهNUMERICAL MODELING STUDY OF VORTEX SHEDDING IN TWO DIFFERENCE POSITION OF SQUARE OBSTACLE PLACEMENT AT Re = 100چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی1394
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی رگرسیون کلی و پرسپترون در محاسبه عمق آبشستگی اطراف پایه های پلهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
25دریافت فایل PDF مقالهتشخیص کمپلکس های پروتئینی با استفاده از اطلاعات پروتئین های همولوگهشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش1395
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارآیی الگوریتم M5 و برنامه ریزی ژنتیک در محاسبه ضریب انتشار طولی آلاینده ها در رودخانه هادومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهتخمین غلظت رسوب معلق به وسیله شبکه عصبی و سنجش از دور(مطالعه موردی: رودخانه کارون- ایستگاه اهواز)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
28دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوی جریان و رسوب در قوس 90 درجه ملایم با استفاده ازمدل عددی دو بعدیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
29دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی الگوی جریان در اطراف آبشکنها در قوس 90 درجه با استفاده از مدل CCHE2Dپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای استحصال انرژی از امواج دریا و کارآیی آنها در سواحل شمال و جنوب کشورچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی جهت تخمین بار معلق رسوب رودخانه ها (منطقه موردی رودخانه مارون در استان خوزستان)چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رودخانه کارون از لحاظ ویژگی های هیدرولیکی و رسوب در حد فاصل دو ایستگاه ملاثانی و اهوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
33دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل درختی M5’ در تخمین حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف پایه های پلدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی لحاف بتنی در پایداری سواحل رودخانه هادهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی مدل درختی M5 و الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی بار معلق رسوب ( منطقه موردی رودخانه جراحی در استان خوزستان)دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
36دریافت فایل PDF مقالهPSSMFG: a bioinformatics tool for generating descriptors based on PSSM profilesهفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهCalculation of amino acids propensity for secondary structuresهفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1396
38دریافت فایل PDF مقالهIdentification of important volatile organic compounds as cancer biomarkersهفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان در سرریز لبه تیز مورب با استفاده از نرم افزار simFlowشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سازه های باندال لایک از لحاظ مشخصات هندسی و پارامترهای هیدرولیکیپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی جریان عبوری از موانع مثلثی و مکعبی در زوایای مختلف قرار گیریپنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1396
42دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عمق آبشستگی اطراف لوله ها با استفاده ازسیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقیهشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1396
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی روش های متداول برآورد بار رسوب معلق رودخانه ی دز با روش برنامه ریزی بیان ژن (مطالعه ی موردی ایستگاه تله زنگ)هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
44دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتری بامدژ رودخانه دز با روش های منحنی ×سنجه رسوب و فایو و مقایسه با نتایج روش برنامه ریزی بیان ژننهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
45دریافت فایل PDF مقالهInvestigating the conformity of the second law of Chargaff on variable-length homopolymer fragments in the human genomeبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی ساختارهای جریان سه بعدی اطراف موانع نصب شده در کف کانالاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
47دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان رودخانه کارون با استفاده از مدل های هیدرودینامیکی و تصاویر ماهواره ایاولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران1397
48دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی دو بعدی هیدرولیک جریان در رودخانه کارونیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
49دریافت فایل PDF مقالهکاهش تبخیرازسطح مخازن بااستفاده از مونولایرهایازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی روش های برآورد بار معلق رسوب در بالادست و پایین دست سد مخزنی دزیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زبری، قطر و دبی بر عملکرد سرریزهای استوانهای با استفاده از مدل عددییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
52دریافت فایل PDF مقالهA tool for feature extraction from biological sequencesهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
53دریافت فایل PDF مقالهA tool for protein substructure matching against a database of protein tertiary structureهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
54دریافت فایل PDF مقالهConnectivity of the host proteins targeted by the same pathogen protein (CPTP)هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
55دریافت فایل PDF مقالهConstructing barley PPIN using divergence time and interolog as two major evolutionary informationهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
56دریافت فایل PDF مقالهPrediction of Hordeum vulgare protein-protein interaction networkهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
57دریافت فایل PDF مقالهReconstruction of selected microbiome-phage interaction network from human gutهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
58دریافت فایل PDF مقالهSolving inverse RNA folding based on homology modelingهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
59دریافت فایل PDF مقالهSpreading Speed of Pathogen in its Host Protein-protein Interaction Networkهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
60دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار رسوب معلق ایستگاه هیدرومتری بامدژ رودخانه دز با روش های منحنی سنجه رسوب و فائو و مقایسه با نتایج روش برنامه ریزی بیان ژننهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
61دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل M5 و سنجش از دور در تخمین غلظت رسوبات معلقدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
62دریافت فایل PDF مقالهترمیم ترک کانالهای آبیاری با استفاده از ترکیبات الاستیکدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398

مقالات جواد ظهیری در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 439 بار

نمودار تولید سالانه مقالات جواد ظهیری

تماس با جواد ظهیری


به اشتراک گذاری صفحه جواد ظهیری

پشتیبانی