آقای محمد رضا رضوی

Mohammadreza Razavi

مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182836)

28
27
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی