محمد واعظی نژاد | سیویلیکا

محمد واعظی نژاد

عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد واعظی نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • استارت آپ چیست؟ (نقش استارت آپ در اقتصاد مقاومتی) (ارائه کننده)

مقالات محمد واعظی نژاد در کنفرانس های داخلی

نوآوری باز، استراتژی کلیدی شرکت های فناوری بنیان داخلی برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی
سال 1387
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
نوآوری باز استراتژی کلیدی شرکت های تکنولوژی بنیان داخلی برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
مطالعه تطبیقی رصدخانه های علم و فناوری جهان و ارائه الگوی پیشنهادی
سال 1389
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
طراحی صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع فرهنگی
سال 1394
ارائه شده در همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
نقش تعدیل کننده فرهنگ و رسانه بر کارآفرینی سازمانی
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
راهکارهای پیاده سازی استراتژی های توسعه محصول جدید
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
جایگاه نوآوری باز در مدیریت تحقیق و توسعه در کشور
سال 1389
ارائه شده در همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری