خانم منیر شالبافان

Monir Shalbafan

مسئول کار گروه شیمی و مواد سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182569)

2
5
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران