آقای دکتر فرید صمصامی خداداد

Dr. Farid Samsami khodadad

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182394)

23
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی