ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رسول عبدی

Rasoul Abdi

عضو هئیت علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182281)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رسول عبدی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

مقالات رسول عبدی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهانتساب فردی مدیریت سود: خوب است یا بد؟همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی و محاسبه بهای تمام شده تحصیل یک نفر دانشجوی کارشناسی حسابداری در دانشگاه آزاد واحد بناب و مقایسه آن با هزینه سرانه دانشگاه دولتیهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نقش اطلاعاتی کیفیت سود در پیش بینی سود توسط مدیران با تاکید برمالکیت نهادیچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه ی دوره تصدی موسسات حسابرسی، بر پایداری سود شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادارششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزیابی اندازه ی دوره تصدی موسسات حسابرسی، بر پایداری سود شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادارششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکیفیت حسابرسی برچسبندگی هزینه درشرکت های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرانهفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1396
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین چرخه عمر شرکت و تجدید ارایه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه فکری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر سیاست های تقسیم سود در چرخه عمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین ارزش آتی شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
11دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین ارزش آتی شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت حسابرسی بر چسبندگی هزینه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
14دریافت فایل PDF مقالهرابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود با تاکید بر حاکمیت شرکتی(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
15دریافت فایل PDF مقالهرابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین دقت پیش بینی سود و حاکمیت شرکتی در مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رتبه بندی افشای اطلاعات بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات وحسابداری1396
18دریافت فایل PDF مقالهرابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 14041397
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه ساختار سرمایه و مدیریت واقعی سود با تاکید بر حاکمیت شرکتی مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 14041397
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر راهبرد اکتشافی شرکت بر کیفیت حسابرسیکنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی1397
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر راهبرد تدافعی شرکت بر کیفیت حسابرسیکنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی1397
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه تخصص حسابرس در صنعت و به موقع بودن گزارشگری مالیکنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انگیزه های مدیریت بر رابطه بین اندازه و دوره تصدی حسابرسی با سیاست های جسورانه مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی1397
24دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
25دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین عدم تقارن اطلاعات و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع1397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین افشای اجباری اطلاعات و کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1398
27دریافت فایل PDF مقالهارتباط قدرت مدیرعامل با کارایی و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1398

مقالات رسول عبدی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 2 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رسول عبدی

تماس با رسول عبدی


به اشتراک گذاری صفحه رسول عبدی

پشتیبانی