آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

Dr. Mohammad Reza Ziai Bigdeli

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182099)

1
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی