امید پورکلهر | سیویلیکا

امید پورکلهر

Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous

معرفی

استان
مازندران
شهر
چالوس

سمتهای علمی و اجرایی امید پورکلهر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان (هیات تحریریه)