محمدرضا احمدی | سیویلیکا

محمدرضا احمدی

English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا احمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان (هیات تحریریه)