محمدحسین مشهدی زاده | سیویلیکا

محمدحسین مشهدی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی محمدحسین مشهدی زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه خوارزمی (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه (هیات تحریریه)
  • سومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: شیمی زمین و شیمی محیط زیست (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات محمدحسین مشهدی زاده در کنفرانس های داخلی

تعیین الکترود شیمیایی متامازول بوسیله الکترودهای اصلاح شده خمیر کربن نانو سیم مس
سال 1386
ارائه شده در دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
تعیین هپتانوییک اسید و کاپریلیک اسید به روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی با کروماتوگرافی گازی
سال 1388
ارائه شده در همایش ملی مهندسی شیمی
اندازه گیری الکتروشیمیایی همزمان پاراتیون و فنیتروتیون با استفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با اکسید گرافن احیا شده
سال 1396
ارائه شده در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
بررسی قابلیت الکترود نانو کامپوزیت گرافن/TiO2دوپه شده با نیتروژن در تخریب آفت کش دیازینو ن تحت تابش نور مریی
سال 1396
ارائه شده در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران