سیمین تولایی | سیویلیکا

سیمین تولایی

استاد دانشگاه خوارزمی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سیمین تولایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه خوارزمی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری (هیات تحریریه)

مقالات سیمین تولایی در کنفرانس های داخلی

بررسی نقش گردشگری بر تحولات اقتصادی
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
بررسی تاثیرنقش گردشگری براقتصادروستایی نمونه : روستای گوگتپه ازتوابع شهرستان مهاباد
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
مکان یابی بهینه پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران)
سال 1390
ارائه شده در اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
بررسی مولفه های موثر بر جلب مشارکت عمومی در توسعه گردشگری شهری در مرکز شهر تهران
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار

مقالات سیمین تولایی در ژورنال های داخلی

ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت جذب گردشگر
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری
تحلیل فضایی نقش شبکه معابر در تاب آوری کالبدی شهر مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری