آقای محمدتقی شیخی

Mohamad Taghi Sheikhi

استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181865)

16
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی