ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم پرنیان جوادی شریف

Parnian Javadi Sharif

دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181777)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی پرنیان جوادی شریف در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات پرنیان جوادی شریف در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهEnvironmental Protection Using Nano photocatalyst Technologyاولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست1385
2دریافت فایل PDF مقالهی-کولای) درنمونه های لاشه های طیور(خط کشتار و لاشه های توزیع شده آن خط کشتار در فروشگاه ها) کشتار شده در کشتارگاه ایران تیهوهمایش ملی صنایع غذایی1390
3دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای مناسب برای توسعه ی گردشگری دریاچه گیلارلو شهر گرمیاولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم1391
4دریافت فایل PDF مقالهانسداد مرزهای جنوب شرق کشور و فرآیندهای ژئومورفولوژیکیهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
5دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی توسعه گردشگری درشهرمرزی بانه درچارچوب مدل استراتژیک Swotهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها1391
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئومورفولوژیکی قابلیت کشاورزی و تحلیل وضعیت فعلی کاربری اراضی با استفاده از RS وGISمطالعه موردی: دشت تبریزپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
7دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات ژئومورفولوژیکی کلان شهرتهراناولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سنجشاز راه دورRemote Sensing در شناسایی آتشسوزیهای زغالیهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهتأثیرات زیست محیطی خودسوزی زغال سنگ و راهکارهای جلوگیری از آن در دپوهای کارخانه زغالشوییاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی خودسوزی زغال سنگ و پیشگیری از وقوع آنبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP)اولین همایش ملی محیط زیست1393
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیل- آستارا)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش در ایران بر پایه دیدگاه فرا تحلیلدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
13دریافت فایل PDF مقالهشاخص های مورفوتکتونیک و زمین لرزه مطالعه موردی: مناطق پرخطراستان خوزستاندومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور مواصلاتی اردبیل- آستارا)دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
15دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات ژئومورفولوژیکی مناطق کارستیدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر سنگ ریزش در مسیر جاده حمیل سرابله با استفاده از منطق فازیدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
17دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اکوتوریسم استان اردبیل با استفاده از منطق فازیاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
18دریافت فایل PDF مقالهکاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های شهری و روستایی مطالعه موردی: شهر اراکاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
19دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ردهبندی پتانسیل خودسوزی منطقه زغالی البرز شرقی با استفاده از رویکردسیستمیدومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک شغل کارکنان پیشروی معادن زغال سنگ البرز شرقی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار (FMEA)دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ریسک شغل کارکنان استخراج معادن زغال سنگ البرز شرقی با استفاده ازتکنیکFMEAدومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهارائه ی یک سیستم طبقه بندی مهندسی برای ارزیابی خطر خودسوزی زغال در معادن زغالسنگدومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در مناطق شهری مطالعه موردی:منطقه 2 تهرانیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از GIS&Logic Fuzzy نمونه موردی: منطقه 3 تهراناولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش در رود دره فرحزاد با استفاده از منطق فازیاولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
26دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پتانسیل رخداد زمین لغزش در ارتفاعات شمال غرب کلان شهر تهران با استفاده از مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
27دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نقش عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیک موثر در ناپایداری پلهای کلانشهر تهران به منظور توسعه و امنیت شهریاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
28دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای توسعه فیزیکی و تغییرات لند فرم های ژئومورفولوژیک با تاکید بر سیل خیزی مطالعه موردی کلان شهر تهراندومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی1394
29دریافت فایل PDF مقالهروشهای تشخیص حریق در معادن زغالسنگ به منظور کاهش توسعه و تأثیرات زیستمحیطی آنهمایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار1394
30دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای نوین در طراحی مدارات آینه های جریانکنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی1394
31دریافت فایل PDF مقالهآینه جریان با مقاومت خروجی فوق العاده بالاکنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت آسیب پذیری مناطق مختلف شهر تبریز در برابر زلزلهدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران(مطالعه موردی :دبیرستانهای لاهیجان)چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای گسل، شیب، ارتفاع،محدوده شهری بر اساس منطق فازی مطالعه موردی استان البرزاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل منطق فازی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای ارتفاعات، گسلها، راهها و رودخانه ها (مطالعه موردی استان البرز)اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و زمین شناسی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر اساس مدل منطق فازی مطالعه موردی استان البرزاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و راهها بر روی اراضی مستعد کالبدی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز)اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
38دریافت فایل PDF مقالهسنجش اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاریاولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری1395
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرمینی با استفاده از استاندارد WHO مطالعه موردی آبخوان کارستی نورآبادنهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل منطق فازی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای ارتفاعات، گسلها، راهها و رودخانهها (مطالعه موردی استان البرز)اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا1395
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و زمین شناسی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر اساس مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز)اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا1395
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و راه ها بر روی اراضی مستعد کالبدی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز)اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) ( مطالعه موردی: شرکت صنایع شوینده پاکنام)کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب هدایت هیدرولیکی با استفاده از پردازش تصویر پلوم ردیاب های رنگی دو ردیاب غیر واکنشی در محیط ماسه ایکنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات1396
45دریافت فایل PDF مقالهارزیاتی پتانسیل ژیومورفوسایت ها در محوطه های توریستی منطقه ساحلی خلیج فارسپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
46دریافت فایل PDF مقالهچالش ها و تنگناهای محیط های کارستی برای زندگی انسانپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل منابع آب کارست کوهستان خورین با استفاده از روش ر گرسیون خطی چند متغیرهاولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب1397
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پیریت محتوی بر خودسوزی زغال سنگ در معادن زغال سنگ زیر زمینی با استفاده از روش دمای نقطه تقاطعی CPTدومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن1397
49دریافت فایل PDF مقالهچالش های تولید صادرات داروهای دامیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
50دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به چالش های صنعت آبزی پروری در خراسان رضویشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
51دریافت فایل PDF مقالهچالش های پیش روی در صنعت مرغداریشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در طیور گوشتی شهرستان تربت حیدریه در سال 1387شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع برونشیت عفونی در طیور گوشتی شهرستان تربت حیدریه در سال 1387شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع گامبورو در طیور گوشتی شهرستان تربت حیدریه در سال 1387شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بیماری های مشترک نوپدید بین انسان دام در استان خراسان رضویشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
56دریافت فایل PDF مقالهبیماری های نوپدید، دورنمای بیولوژیکی جهانیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
57دریافت فایل PDF مقالهاسلام حقوق حیواناتشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
58دریافت فایل PDF مقالهحق نفقه حیوانات از دیدگاه اسلامشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
59دریافت فایل PDF مقالهحقوق حیوانات در قرآن کریمشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های درمانی مسمومیت با داروهای روان گردان در دام های کوچکشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیماری های شایع در مزارع پرورش طیور گوشتی شهرستان تربت حیدریهشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
62دریافت فایل PDF مقالهاصول نگهداری پرورش شترشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
63دریافت فایل PDF مقالهاصول نگهداری پرورش همسترشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
64دریافت فایل PDF مقالهرفتار شناسی پرورش در شتر مرغشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
65دریافت فایل PDF مقالهرفتار شناسی در پرورش اسبشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
66دریافت فایل PDF مقالهرفتار شناسی روباه دلفین در هنگام شکار مرغ از منظر امام صادق(ع) دامپزشکیشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
67دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی تولید مثلی آهوی آفریقایی به نام Nile Lechweشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
68دریافت فایل PDF مقالهرفتار شناسی کلاغشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان شیوع کیست های هیداتیک تعیین نوع باکتریهای مولد آن در حیوانات کشتار شده در کشتارگاه های استان خراسان رضوی در سال 1387شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ریه های ضبطی با عامل کیست هیداتیک در دام های کشتار شده در شهرستان مشهد درسال 1387شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی اپیدمیولوژیک بیماری هاری در استان خراسان رضویشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات ناشی از بیماری های مشترک بین انسان دامشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
73دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چگونگی آلودگی شیر خام به آفلاتوکسین M1 به روش الایزا در شهرستان گرمسارشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلودگی باکتریایی شیر خام در شهرستان گرمسارشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
75دریافت فایل PDF مقالهطرح فراگیری بیمه سل بروسلوز گاو های شهرستان مشهدشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
76دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ضایعات ناشی از کمپلکس های ایمنی در کلیهشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
77دریافت فایل PDF مقالهنقش دامپزشکان در سلامت انسانشانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل ضبط لاشه ضمایم آن در کشتارگاه های استان خراسان رضوی در سال1387شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران1389
79دریافت فایل PDF مقالهOptimal Operation of Microgrid Considering Emission Issue using Whale Optimization Algorithmپنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست1397
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت ژئوسایت ها در استان های ایلام و لرستانچهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران1398

مقالات پرنیان جوادی شریف در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 115 بار

نمودار تولید سالانه مقالات پرنیان جوادی شریف

تماس با پرنیان جوادی شریف


به اشتراک گذاری صفحه پرنیان جوادی شریف

پشتیبانی