پیمان فروزش | سیویلیکا

پیمان فروزش

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی پیمان فروزش در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (عضو هیات علمی)
  • همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران (دبیر کنفرانس)

مقالات پیمان فروزش در کنفرانس های داخلی

مطالعه و ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در لاین های بین المللی گندم نان بهاره
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
مطالعه برخی صفات مورفولوژیک در لاین های بین المللی گندم نان بهاره
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
مطالعه تاثیر پلیمرهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور مونوژرم چغندر قند در شرایط تنش شوری
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تجزیه فضایی صفات کمی 54 امین خزانه بین المللی غربال گندم های نان بهاره
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
بررسی ارتباط صفات فنولوژی با پتانسیل عملکرد در لاین های بین المللی گندم نان بهاره
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه تر و خشک ارقام شبدر
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
تاثیر قارچکش بیولوژیک تهیه شده از تریکودرمای جهش یافته بر بیماری مرگ گیاهچه گوجه فرنگی
سال 1398
ارائه شده در نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
کاهش وقوع بیماری ناشی از R.solani در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای با استفاده از جدایه های جهش یافته باسیلوس پرتوتابی شده با پرتو گاما
سال 1398
ارائه شده در پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
مطالعه تاثیر جدایه های جهش یافته تریکودرما پرتوتابی شده با پرتو گامابر کاهش وقوع بیماری ناشی از R.solani در گوجه فرنگی
سال 1398
ارائه شده در پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

مقالات پیمان فروزش در ژورنال های داخلی

اثر تاریخ کاشت بر روی فنولوژی، اجزای عملکرد و عملکرد دانه دو رقم آفتابگردان
سال 1381
ارائه شده در دوفصلنامه کشاورزی
واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به تنش های کم آبیاری
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه چغندرقند