آقای شهرام دلفانی

Shahram Delfani

رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181729)

37
6
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی