آقای دکتر مهدی خیادانی

Dr. Mehdi Khiadani

دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181467)

11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی