آقای دکتر حمیدرضا علومی یزدی

Dr. Hamid Reza Olumi Yazdi

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181395)

19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی