آقای مقصود پژوهنده

Maghsoud Pazhouhandeh

دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181327)

32
18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی