آقای دکتر بهرخ حسینی هاشمی

Dr. Behrokh Hoseini Hashemi

استادیار و عضو هیات علمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181106)

27
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی