بهروز مهرام | سیویلیکا

دکتر بهروز مهرام

دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی بهروز مهرام در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)
  • پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت (هیات تحریریه)
  • فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی (هیات تحریریه)

مقالات بهروز مهرام در کنفرانس های داخلی

نقش مولفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان نظام آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
سال 1387
ارائه شده در همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسی قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان)
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
بررسی اثر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بر بهبود تاب آوری افراد مبتلا به سردرد مزمن
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
تاثیر آموزش مهارتهای اشتغال زای عصر دانایی به روش کلوپ شغلی بر خود کارآمدی شغلی و امید به اشتغال دانشجویان دانشگاه های مشهد
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
تحلیل محتوای سؤالات آزمون پایانی دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از حیث تطابق با انتظارات حیطه شناختی
سال 1390
ارائه شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی
سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورششهر مشهد و تأثیر عوامل خصیصه ای بر آن
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
شناسایی ابعاد و مؤلفه های توکل، پیش درآمدی برای معنویت در مدیریت
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آمادگی برای ازدواج پایدار دختران دانش آموز
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
نقش هیات های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی علوم انسانی و شناسایی مداخلات اثربخش
سال 1395
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام
سال 1395
ارائه شده در همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
مفهوم الگوی رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی
سال 1396
ارائه شده در کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
مطالعه پدیدارشناختی ویژگی های شخصیتی اقدام پژوهان
سال 1398
ارائه شده در همایش «گام دوم انقلاب پیشران‎ها، چالش‎ها و الزامات تحقق در نیروی هوایی ارتش»
شایستگی های اشتغال پذیری در دانشگاه های جهان
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
شایستگی های اشتغال پذیری دوره کارشناسی علوم تربیتی در سوریه
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
اقدامات خودمراقبتی و رفتارهای بهداشتی در مدارس ایران از گذشته تاکنون
سال 1400
ارائه شده در هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
خودمراقبتی بهداشتی در اسناد فرادست آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران
سال 1400
ارائه شده در هجدهمین همایش سالیانه با عنوان هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا

مقالات بهروز مهرام در ژورنال های داخلی

نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه ای وپیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
جایگاه حل مسأله در تمرینهای کتابهای درسی علوم ابتدایی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
نظم پذیری جمعی درون خانواده پدیده محوری در تاثیر پذیری عملکرد اقتصادی از آموزه های اسلامی مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی
تاثیر ایفای نقش رهبری مدیران آموزشی بر تحول نظام ارزشی با تاکید بر رویکرد تک نگاشت روایی
سال 1390
ارائه شده در پژوهش نامه مدیریت تحول
ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه پژوهشی برای دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه اندازه گیری تربیتی
بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
مدت اسارت، حمایت اجتماعی و اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
پیامدهای روانشناختی-تحصیلی موسسات آموزشی کنکور: مطالعه ای مبتنی بر نظریه زمینه ای
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه روان شناسی تربیتی
بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مولفه های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
بررسی عملکرد مدیران آموزشی بم در زلزله سال 1382
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران
تحلیل محتوای برنامه درسی درس علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
الزامات و چالش‌های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیت
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه تفکر و کودک
الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
افول ارزش‌های عفاف و حجاب در دانشکده پزشکی (یک مطالعه پدیدارشناسی)
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه تربیت اسلامی
تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
واکاوی جهانی سازی در نظام آموزش عالی ایران
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعه موردی: دو مدرسه متوسطه دخترانه شهر مشهد
سال 1397
ارائه شده در مجله رویکردهای نوین آموزشی
ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه علوم اجتماعی
فهم کودکان سه تا شش ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومی
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه علوم اجتماعی
نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و پیش بینی پذیری نگرش دانش آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
شناسایی و توصیف الگوی رهبری غالب و ویژگی های آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
رابطه معیارهای ارتباطی با سازگاری زناشویی
سال 1385
ارائه شده در فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی
تحلیل محتوای مجله های علمی-پژوهشی روان شناختی ایران: موضوع و روشهای پژوهش
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی
اعتباریابی پرسشنامه ی شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI-۲) در بیماران روان پزشکی و افراد غیر بیمار شهر مشهد، ایران
سال 1399
ارائه شده در مجله اصول بهداشت روانی
کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار
سال 1385
ارائه شده در فصلنامه تازه های علوم شناختی
میزان دستیابی دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری به اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان و سرپرستاران بخش ها
سال 1391
ارائه شده در نشریه آموزش پرستاری
بررسی میزان دستیابی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به اهداف برنامه درس اصول و مهارت های پرستاری
سال 1391
ارائه شده در نشریه آموزش پرستاری
بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مولفه های فرهنگ سازمانی مدرسه
سال 1389
ارائه شده در مجله رویکردهای نوین آموزشی
جایگاه پرورش هوش های چندگانه در مجله کمک آموزشی رشد
سال 1393
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری
تبیین چالش­ های آموزش ­عالی ایران در مواجه­ ی با جهانی­ شدن (مطالعه­ ای مبتنی بر پدیدار شناسی)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
جایگاه مشارکت و ابعاد آن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد فرادست
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
تحلیل کیفی زمینه ها و شرایط شکل گیری رقابت منفی در بین دانش آموزان متوسطه شهر قوچان
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه علوم اجتماعی
تاثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه راهبرد فرهنگ
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده
جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها
سال 1394
ارائه شده در مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
نقش مدرس به عنوان مولفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفرینی "مطالعه موردی: نظام آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی"
سال 1388
ارائه شده در مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
واکاوی لطیفه های تبادل شده ی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی
سال 1390
ارائه شده در مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
اثربخشی تدریس تلقین زدایی مبتنی بر دو نیمکره مغز بر نگرش و اضطراب ریاضی دانش آموزان متوسطه اول (مطالعه ای از نوع تک آزمودنی)
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره
برنامه درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش آموزان (مورد: یک دبستان دخترانه)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمینیسم
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

مقالات بین المللی بهروز مهرام

"Mental challenges of nurses in the face of unlearning situations in hospitals: A qualitative study", Knowledge Kingdom Publishing, (2017), Vol 9, No 9: 5237-5243