محسن قائمیان | سیویلیکا

محسن قائمیان

دانشگاه صنعتی شریف

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محسن قائمیان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)
  • چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات محسن قائمیان در کنفرانس های داخلی

مدل سازی اثرواکنش قلیایی سنگدانه هادرآنالیزسدهای بتنی با استفاده ازروش اجزاءمحدود
سال 1383
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران
تحلیل سه بعدی توزیع حرارت در سدهای بتنی قوسی تحت اثر کنشهای محیطی
سال 1383
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران
تعیین پارامترهای شکست نمونه های بتن سد توسط قانون اثر بعد
سال 1383
ارائه شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی تأثیر بستر و مخزن در عملکرد سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی
سال 1383
ارائه شده در دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
مطالعه پارامتریک مدل غیر خطی ترک پخش شده در آنالیز غیر خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زمین لرزه
سال 1384
ارائه شده در دومین کنگره ملی مهندسی عمران
اثر فونداسیون در رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و دریاچه
سال 1384
ارائه شده در دومین کنگره ملی مهندسی عمران
Specific Fracture Energy Determination of Dam Concrete from Size Effect
سال 1382
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
آنالیز دینامیکی سد کرج
سال 1382
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
آنالیز لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی مشتمل بر اندرکنش سد و دریاچه با استفاده از مکانیک آسیب
سال 1382
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تاثیر اندازه و سختی سلول تنش بر نتایج اندازه گیری
سال 1387
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
ارزیابی عملکرد سد های بتنی وزنی با استفاده از تغییر مکان تاج سد تحت آنالیز غیر خطی
سال 1390
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نگاهی به چالشهای پیش رو در مدیریت ایمنی و مدیریت بحران در سدهای کشور
سال 1390
ارائه شده در کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
اثر اعمال مدل های مختلف میرایی بر نتایج آنالیز غیرخطی سدهای بتنی وزنی
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
Approximate Optimum Shape of Concrete Arch Dam Using Particles Swarm Optimization
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
بررسی رفتار جریان و توزیع حرارت دربدنه سد شمیل
سال 1391
ارائه شده در همایش ملی جریان و آلودگی آب
تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهای بتن غلتکی کم سیمان
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
بررسی عددی اثر میرایی بر روی نتایج تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
Sliding Stability of Concrete Gravity Dam Using Dynamic Finite Element Analysis Compared to Rigid Block Method
سال 1391
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
معرفی و مقایسه مدل های کامپیوتری پر کاربرد در مباحث آب و کشاورزی
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تحلیل شکنندگی سد های بتنی وزنی یکپارچه
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
بررسی آسیب ها ومرمت واستحکام بخشی بنای تاریخی حمام حسن خان
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
طرح احیا،ساماندهی وحفاظت از گذر تاریخی صاحب جمع کرمانشاه
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه وبحث آسیب شناسی وحفاظت واستحکام بخشی وطرح مرمت بنا
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
اثرمصالح مختلف فونداسیو برانتشارترک درسدهای بتنی وزنی
سال 1393
ارائه شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تحلیل لرزهای سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثر لایهی رسوب، با روش المان محدود
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
Assessment of foundation mass and earthquake input mechanism effect on dam-reservoir-foundation system response
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
Global sensitivity analysis of concrete gravity dams subjected to seismic excitation
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
ارزیابی و مدل سازی نفوذ پذیری درزهای افقی در بتن غلتکی
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
ارزیابی و مدل سازی مقاومت برشی درزهای افقی در بتن غلتکی
سال 1398
ارائه شده در دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

مقالات محسن قائمیان در ژورنال های داخلی

A Comparative Study between Pseudo-static and Dynamic Analyses on Rock Wedge Stability of an Arch Dam
سال 1397
ارائه شده در ژورنال مهندسی عمران