آقای هادی سعیدی

Hadi Saeidi

استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180579)

33
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی