آقای مهدی یوسفی

Mehdi Yousefi

عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180512)

163
51
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی