عبداله بهرامی | سیویلیکا

عبداله بهرامی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی عبداله بهرامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی مشهد (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه پزشکی نوید نو (مدیر مسئول)

مقالات عبداله بهرامی در کنفرانس های داخلی

Islanding Detection of DFIG-Based Wind Turbines Using Rate of Change of DC Voltage of Rotor-Side Converter
سال 1396
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی