عباس حق پرست | سیویلیکا

عباس حق پرست

استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی عباس حق پرست در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • مجله علمی پژوهان (هیات تحریریه)
  • فصلنامه تازه های علوم شناختی (سردبیر)

مقالات عباس حق پرست در کنفرانس های داخلی

بررسی تغییر جنس مواد در میدان تنش اتصالات چسبی مواد مرکب
سال 1389
ارائه شده در همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
بررسی اثر خوردگی بر کاهشفشار شکست در لوله های دارای ترک سطحی
سال 1389
ارائه شده در همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
رفتار رشد ترک خستگی در قلاب حفاری تحت بارگذاری متناوب
سال 1389
ارائه شده در همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
بررسی تغییر ضخامت لایه چسبی و چسبنده ها در تنش برشی ایجاد شده درلایه چسبی مواد مرکب
سال 1389
ارائه شده در دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
طراحی سیستم تمام اتوماتیک فتوتراپی نوزادان
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تاثیر ضخامت جبران کننده و ابعاد میدان درمانی بر فاکتور انباشت باریکه فوتونی در پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس کشوری علوم پرتوی: نقش پرتو در تشخیص و درمان
تاثیر متیل فنیدات (ریتالین) در وابستگی و ایجاد ترجیح مکان شرطی در پستانداران غیرانسان (میمون)
سال 1397
ارائه شده در سومین همایش ملی علوم زیستی

مقالات عباس حق پرست در ژورنال های داخلی

تاثیر تمرین هوازی تداومی متوسط و تناوبی شدید قبل از ایسکمی مغزی بر حافظه فضایی و شاخص نروتروفیک BDNF موش های صحرایی نر
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه رفتار حرکتی