آقای محمد جعفر رضایی

Mohamad Jafar Rezaei

دانشیار گروه پزشکی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180075)

8
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی