رسول زرگرپور | سیویلیکا

رسول زرگرپور

استاندار اصفهان

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی رسول زرگرپور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (ریاست افتخاری کنفراس)
  • اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها (ریاست افتخاری کنفراس)