ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمد عبداللهیان نوقابی

Mohamad Abdolahian Noghabi

دانشیار

Researcher ID: (180006)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

مقالات محمد عبداللهیان نوقابی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی مکانی بانک بذر و جمعیت علف های هرز در یک مزرعه چغندرقنداولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پویایی مکانی جمعیت علف های هرز باریک برگ یک مزرعه چغندرقند با استفاده از ژئواستاتیکاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی پراکنش علف های هرز پهن برگ مزرعه چغندرقنداولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های نمونه برداری برای تخمین میانگین تراکم بانک بذر علف های هرز خاک و محاسبه درصد جوانه زنی آن هااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین کارایی جذب استفاده و مصرف کود نیتروژن درچغندرقندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی درمزرعه و رابطه آن با تنش درمحیط کشت پلی اتیلن گلیکول جهت غربال منابع ژنتیکی چغندرقندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی با استفاده ازپلی اتیلن گلیکول PEG6000 درمحیط کشت جامد روی خصوصیات گیاهچه 20ژنوتیپ چغندرقندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین افت شاخص سطح برگ با درصد قنددرچغندرقند دشت مغانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی اسید سالیسیلیک بربرخی صفات کمی و کیفی ریشه چغندرقند تحت شرایط کم آبیارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهاثرموقعیت و سن برگ برمیزان نیتروژن و اعداد کلروفیل متر spadدرچغندرقندیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین زمان نمونه برداری جهت مطالعه ی رابطه بانک بذربا تراکم علفهای هرز درچغندرقند با استفاده ازروابط رگرسیونیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رویش علف هرزخاک شیرDescurania Sophia درکشت های جو، گندم و چغندرقنددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربقایای گیاه جو بعنوان گیاه پوششی دربسترهای پاییزوبهار برعلفهای هرزوعملکردکمی و کیفی چغندرقنددومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
14دریافت فایل PDF مقالهسنجش عملکرد کمی محصول چغندر قند با استفاده از پایشگر جرمی در بیرون از شاسیماشین برداشتهشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور طی سالهای 89-1387سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثر روش کاشت، تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چیکوری (Cichorium intybus L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات جوانه زنی جو و یونجه تحت تاثیر غلظت های مختلف عصاره بذر چغندرقند(حاصل از هیدروپرایمینگ)در شرایط گلخانه ایاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات جوانه زنی جو و یونجه تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره بذر چغندرقند حاصل از هیدروپرایمینگ در شرایط آزمایشگاهیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات جوانه زنی صفات وزن ترریشه چه ؛وزن خشک ساقه چه و وزن خشک ریشه چه جو و یونجه تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره آبی بذر چغندرقند در آزمایشگاهدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
20دریافت فایل PDF مقالهاثر خصوصیات جوانه زنی سه صفات مختلف بر جو و یونجه تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره آبی بذر چغندرقند هیدروپرایمینگ در آزمایشگاهدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات جوانه زنی و خواب بذر در اکوتیپ های مختلف سس زراعی (Cuscuta campestris Yuncker)ششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان مدیریت تلفیقی علف های هرز در مزارع چغندرقندششمین همایش علوم علف های هرز ایران1394

مقالات محمد عبداللهیان نوقابی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دو روش آبیاری شیاری و قطره ای نواری و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر کمیت و کیفیت بذر چغندرقندفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی شدید پس از استقرار بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی ، کمی و کیفی 20 ژنوتیپ چغندرقندفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رویش علف هرزخاک شیر Descurania sophiaوسلمه تره Chenopodium albumبامدل های دماییفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفربرجذب و کارایی نیتروژن درچغندرقندفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1396
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی فرمولی جدید برای تعیین قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزهدوفصلنامه چغندرقند1392
7دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمالدوفصلنامه چغندرقند1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مکانی بین بانک بذر، جمعیت علف هرز و الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندر قنددوفصلنامه چغندرقند1391
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان قطع آبیاری آخر دوره رشد بر سیلوپذیری چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی روندرشد چغندرقند در همداندوفصلنامه چغندرقند1390
11دریافت فایل PDF مقالهبهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1390
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد شیرآهک با غلظت های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1389
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه برخی از صفات مرفولوژیکی در اوایل دوره رشد با عملکرد نهایی سه ژنوتیپ چغندرقند در شرایط شیب رطوبتی متفاوتدوفصلنامه چغندرقند1388
14دریافت فایل PDF مقالهاثر روش نگه داری ریشه در سیلوی کنار مزرعه بر ضایعات وزنی و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1388
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر وضعیت زراعت و تولید چغندرقند کشور طی چند سال اخیردوفصلنامه چغندرقند1386
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1386
17دریافت فایل PDF مقالهاصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1384
18دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه نوین مدیریت علفهای هرز در زراعت چغندرقند تراریختهدوفصلنامه چغندرقند1381
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1382
20دریافت فایل PDF مقالهدوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهددوفصلنامه چغندرقند1379
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات برخی پارامترهای رشد چغندرقند در مشهددوفصلنامه چغندرقند1373
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 621 بار

نمودار سالانه مقالات محمد عبداللهیان نوقابی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد عبداللهیان نوقابی


به اشتراک گذاری صفحه محمد عبداللهیان نوقابی

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی