خانم سمیه علیپور

Somayeh Alipour

مسئول کارگروه عمران،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179953)

34
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی