فرامرز رفیع پور | سیویلیکا

فرامرز رفیع پور

استاد دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی فرامرز رفیع پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید بهشتی (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (هیات تحریریه)

مقالات فرامرز رفیع پور در کنفرانس های داخلی

منزلت علوم انسانی در کشور
سال 1385
ارائه شده در کنگره ملی علوم انسانی