محمد لگنهاوسن | سیویلیکا

محمد لگنهاوسن

استاد، موسسه امام خمینی(ره)

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محمد لگنهاوسن در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه نقد و نظر (هیات تحریریه)

مقالات محمد لگنهاوسن در ژورنال های داخلی

نگاهی به دیدگاه هاکینگ درباره ی تجربه ی دینی
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه نقد و نظر
شعاع اندیشه در شعار بی منطقی : نقدی بر یک تحلیل
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه نقد و نظر
برهان صدیقین
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه نقد و نظر