فتح اله مجتبایی | سیویلیکا

فتح اله مجتبایی

استاد دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی فتح اله مجتبایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی (هیات تحریریه)