محمد واعظ زاده خراسانی | سیویلیکا

محمد واعظ زاده خراسانی

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی محمد واعظ زاده خراسانی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث (هیات تحریریه)
  • فصلنامه پژوهش های قرآنی (هیات تحریریه)

مقالات محمد واعظ زاده خراسانی در ژورنال های داخلی

نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست با الهام از اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله
سال 1394
ارائه شده در دوفصلنامه آموزه های قرآنی