ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سیداحمد حسینی

Seyed Ahmad Hosseini

استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179852)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
هیات تحریریه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سیداحمد حسینی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
هیات تحریریهفصلنامه فقه

مقالات سیداحمد حسینی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهفرآیندهای تبدیل گاز طبیعی به فرآوردههای شیمیایی و پتروشیمیاییدومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان1381
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت نرم افزار پایگاه اطلاعاتی رودخانه های کشور (IRSE)سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان درآبراهه های باشیب تندهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های رودخانه ها و مسیل ها در 10 استان کشورهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای مدل های روندیابی جریان و رسوب در آبراهه ایهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ویژگی های مورفولوژیکی و پوشش گیاهی با میزان فرسایش رودخانه ای در حوزه قره سو ( استان اردبیل)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
7دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نرم افزار پایگاه اطلاعاتی رودخانه های کشور (IRSE)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
8دریافت فایل PDF مقالهوسایل زیرآبی نیمه مغروق بدون سرنشینچهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا1386
9دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه و تعیین اندازه خازن ها در سیستم های توزیع به منظور کاهش تلفات با و جود بارهای غیر خطی توسط الگوریتم ژنتیکبیست و دومین کنفرانس بین المللی برق1386
10دریافت فایل PDF مقالهروشی جدید بر اساس تجزیه مقادیر ویژه و الگوریتم ژنتیک برای جایگذاری اندازه گیرهای هارمونیکیبیست و دومین کنفرانس بین المللی برق1386
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین اولویت های تحقیقاتی و اجرایی در رودخانه های حوزه آبخیز قرناوه استان گلستانچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روتنیم برروی کاتالیست Co/γ-Al2O3 در راکتور CSTR در سنتز فیشر - تروپشهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
13دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی شوری آب رودخانه زاینده رود با استفاده از بررسی تغییرات زمانی و مکانیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
14دریافت فایل PDF مقالهAn erosion hazard index methodology (EHIM) for streams erodibility assessment (Ardabil-Province)هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهرهبری اخلاقی الکترونیک برای تیمهای مجازی پروژهدومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک1388
16دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی مخزن سدهای ذخیر های با استفاده از مدل HEC-5 (مطالعه موردی دریاچه چیتگر)هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات پروژه های آبخیزداری در کاهش سیلپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طرح پخش سیلاب حوضه هشتبندی مینابپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
19دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد سازمانهااولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران1389
20دریافت فایل PDF مقالهتاملی در حفاری چاههای آهکی استان کردستانبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
21دریافت فایل PDF مقالهبهداشت الکترونیک و مزایای آن در نظام سلامت اجتماعیاولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
22دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مدلهای هیدرولیکی و ابزارهای GIS در تهیه نقشه های پهنه بندی سیل مطالعه موردی پهنه بندی سیلاب رودخانه اترکنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی نقاط مناسب جهت برداشت رسوبات رودخانه ای با استفاده از مدل HEC-RAS مطالعه موردی رودخانه خررودنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعاتسومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی سرمایه ی فرهنگی با ساختار خانواده مورد مطالعه منطقه 3 تهران و شهرستان طبساولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف1389
26دریافت فایل PDF مقالهجامعه ایمن و مدیریت محلات با فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی( RFID)اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف1389
27دریافت فایل PDF مقالهنقشNGO ها در جلب مشارکت مردم در توسعه محله ایاولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف1389
28دریافت فایل PDF مقالهنقش سرمایه اجتماعی بر سلامت اقتصادیاولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف1389
29دریافت فایل PDF مقالهنقش کارآفرینی در محله ها بر رشد و توسعه اقتصادیاولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف1389
30دریافت فایل PDF مقالهنقش عوامل اجتماعی اقتصادی در جلب مشارک تهای بهره برداران و در توسعه منابع طبیعیهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تناسب بین ساختار سازمانی دیوان محاسبات کشور باوظایف قانونی آنسومین کنفرانس بهبود و تحول اداری1389
32دریافت فایل PDF مقالهکاربرد امواج فراصوت در ازدیاد برداشت ازمخازن نفت سنگیناولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی1389
33دریافت فایل PDF مقالهبهداشت الکترونیک و مزایای آن در نظام سلامت اجتماعیاولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای وضعیت رفتار شهروند سازمانی در کارکنان مدارس دولتی وغیر انتفاعی مقطع متوسطهاولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی1387
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تفکیک جریان منابع هارمونیکی در سیست مهای توزیعبا استفاده از مشخصه هارمونیکی بارها و روش تجزیه مقادیر ویژهبیست و سومین کنفرانس بین المللی برق1387
36دریافت فایل PDF مقالهآبهای فسیلی ذخایر استراتژیک جهانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
37دریافت فایل PDF مقالهرفتار شهروندی سازمانی و رفتارکارآفرینانه بایستههای رفتاری برای موفقیت در جهاد اقتصادیکنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی1390
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پدیده کاویتاسیون در تخلیه کننده تحتانی سدهاو راه کارهای کنترل آن (مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر)اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
39دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت ارتباط با مشتری دربازاریابی و فروش بیمهچهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه1390
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغذیه و تخم ریزی ماهی کوتر معمولی Sphyraena jello درآبهای خلیج فارس سواحل استان بوشهرهمایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست1390
41دریافت فایل PDF مقالهFire Effect on Behavior of I shape Beam-to-Pipe Column Connections in Oil Platform Decksسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
42دریافت فایل PDF مقالهFireproofing Effects of I Section Beam-to-CHS Column Connections Behaviour in Oil Platform Decks at Elevated Temperatureسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
43دریافت فایل PDF مقالهImproved Methods of I shape Beam-to-Pipe Column Connections Behaviour in Fireسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
44دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی اجتماعی : الگوها و مفاهیماولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی وقوع پدیده کاویتاسیون درعملکرد توام دریچه های اضطراری و سرویس درتخلیه کننده تحتانی سدنرماشیریازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی گردشگری با تاکید برگردشگری اسلامی و پتانسیل ها و محدودیت های آن درایرانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم های مختلف سلمه تره Chenopodium album L. و پنبه Gossypium hirsutum L. بر برخی پارامترهای رشد پنبهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییر اقلیم شهرستان فسا طی 45 سال گذشتهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی حد تحمل جودرهHordeum spontaneum و ارقام مختلف گندم به علف کش متریبوزین؛ پایداری در مدیریت علف هرزاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین خودکارآمدی با تمایل به کارآفرینی فردی (مطالعه موردی: دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد)همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتراکم پنبه و سلمه تره برعملکردواجزاء عملکردپنبهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
52دریافت فایل PDF مقالهامامت الهی ازنظر امام حسن عسکری علیه السلامهمایش ملی امام حسن عسکری (ع)1392
53دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پلیآلومینیومکلراید در کاهش بار آلودگی پساب صنعتی با فرایند انعقادو لخته سازیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
54دریافت فایل PDF مقالهمقاومت ریشه به شرایط خشکی خاکسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی قلیاسازی آب دریا جهت افزایش راندمان تولید آب ژاول در نیروگاه نکابیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق1392
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان خلاقیت و سخت‌ورزی مدیران بحران در مدیریت بحرانپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
57دریافت فایل PDF مقالهلجن های نفتی، اهمیت و روش های نوین بازیافتاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت زیست محیطی رودخانه عباسا در استان مازندراناولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
59دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و شبیه سازی انتقال حرارت برای برج توستر دانه های روغنی بوسیله CFDپنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت1393
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت و رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
61دریافت فایل PDF مقالهروش های ارزیابی عملکرد مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوریدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
62دریافت فایل PDF مقالهکارآفرینی جدی ترین راهکار توسعه پایدار اقتصادیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم به علفکش پروپوکسی کاربازون سدیمپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی ابزار و فنون مهم مدیریت دانش چه فناوری اطلاعات و چه غیر فناوری اطلاعاتاولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی استفاده از انرژی خورشیدیهمایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری1393
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت انتقال رسوب رودخانه ابهررود با استفاده از مدل ریاضی HEC-RASهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
67دریافت فایل PDF مقالهاهمیت شیر دام در قرآن کریم و تحلیل اوضاع ایران در این بخشهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
68دریافت فایل PDF مقالهاهمیت پرورش زنبور عسل در قرآن کریم و تحلیل اوضاع ایران در این بخشهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
69دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز جهت شناسایی و رتبه بندی سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش مقام معظم رهبری بااستفاده از روش GAHPکنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1393
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اولویت بندی شاخص های فرهنگی در دانشگاه با استفاده از مدل DEMATE (مطالعه موردی : موسسه آموزش عالی بینالود مشهد مقدس)کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1393
71دریافت فایل PDF مقالهThe Effects of Surge Arrester Location and Tower Footing Resistance on 230/63 kV Substation Under Lightning Overvoltageهشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت1392
72دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد روشی برای زمان بندی مجدد درخواستها برای حفظ کارایی در گریداولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور1393
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سلامتروانی مدیران بحران با میزان خلاقیت آنانششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران1393
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نقش شهرداری، مردم وآستان قدس درساخت وسازهای غیرمجاز شهرمشهد بارویکرد تئوری بازیهاهمایش بین المللی مدیریت1393
75دریافت فایل PDF مقالهموانع بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز در معدن سنگ آهن چادرملواولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1394
76دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تطبیقی مولفه های کیفی زندگی شهری در بافت تاریخی و جدید کلانشهر تبریز با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHPهمایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی1393
77دریافت فایل PDF مقالهطراحی و انتخاب الگوی بهینه کارآفرینی سازمانی پایدار با تأکید بر استراتژی هایرقابتی پورتربا استفاده از روش ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندشاخصهکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز 93کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
79دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی- رفتاری در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی اهوازکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
80دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی CFD فرایند استخراج ویتامین Eاز پسماند روغن سویا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانیکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1394
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آب بر نا پایداری شیروانی های خاکیدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار لرزهای دره های آبرفتی ذوزنقه ای با شیب متفاوت تحت تاثیر زلزله های میدان نزدیکدومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت راه کارهای تثبیت کناری کانال های زهکش (مطالعه موردی زهکش های دشت ارایض خوزستان)اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری1394
84دریافت فایل PDF مقالهمقایسه متغییر توانمندسازی کارکنان در سازمان شهرداری مشهد مقدس مطالعه موردی :مدیران ارشد معاونت برنامه و فناوریکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی حقوق بین الملل محیط زیست از منظر سازمان تجارت جهانیکنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی1394
86دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار اتصالات تیر I شکل به ستون لوله ای عرشه سکوهای نفتی در برابر آتش سوزیچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
87دریافت فایل PDF مقالهتغلیظ و استخراج ویتامین E از پسماند روغن سویا جهت جلوگیری از اتلاف مواد مغذی موجود در آن و بررسی انتقال جرم این فرایندنخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران1394
88دریافت فایل PDF مقالهمقایسه متغیر توانمندسازی کارکنان در سازمان شهرداری شهر مقدس (مطالعه موردی: مدیران ارشد معاونت برنامه و فناوری)دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
89دریافت فایل PDF مقالهروش های ارزش گذاری نام و نشان تجاری (برند)اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی1393
90دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع اجرای خط مشی عمومی مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشورینخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
91دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی CFD فرایند استخراج ویتامین E و بررسی تاثیر جریان ورودی حلال در بهینه سازی فرایندسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی1395
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دام در امنیت غذاییچهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های اثرگذار کشاورزی بر پیشبرد اقتصاد مقاومتیچهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
94دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ویتامین E از پسماند روغن سویابیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394
95دریافت فایل PDF مقالهنقش گردشگری بر رشد اقتصادی کشورهای گروه G15چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت1395
96دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه گذاری خارجی و آزادی اقتصادی بر عملکرد اقتصادی در کشورهای اسلامی در حال توسعه(D8)چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت1395
97دریافت فایل PDF مقالهExposure to air pollution and risk of cancer in children A case control study Running Title: Air pollution and childhood cancerچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی آثار ابنسینا از منظر اخلاق علمی (بر اساس معیارهای اخلاق علمی مرتن و رزنیک)همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)1395
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایکودرام گروهی بر سلامت روان و نگرش بر سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان پسرخوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازهمایش ملی دانشگاه، محور توسعه1395
100دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمان های با مهاربند فولادیچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
101دریافت فایل PDF مقالهتخمین خسارات مالی مدارس شهر قم در صورت وقوع زلزلهچهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی1395
102دریافت فایل PDF مقالهتخمین تلفات انسانی مدارس شهر قم در صورت وقوع زلزلهچهارمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی1395
103دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی مفهوم بازگشت به خویشتن در نگاه امام خمینی (ره) و دکتر علی شریعتیکنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی1395
104دریافت فایل PDF مقالهدکتر علی شریعتی و بازسازی هویتکنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی1395
105دریافت فایل PDF مقالهشکل گیری تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه اندیشمندان مسلمان به ویژه امام (ره)کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی1395
106دریافت فایل PDF مقالهبازگشت به مثابه سنت برساخته بررسی موردی آرای دکتر علی شریعتیکنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی1395
107دریافت فایل PDF مقالهعلل و زمینه های انحراف اجتماعی با تاکید بر عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی از منظر نهج البلاغهکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی1396
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار مخازن بتن مسلح مدفون تحت بار انفجارسومین همایش بین المللی مهندسی سازه1395
109دریافت فایل PDF مقالهطراحی بهینه قاب خمشی فولادی همراه با مهاربند تحت بار انفجاردومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
110دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل پیکربندی فضایی و پویایی رشد شهری با استفاده از مدل های مبتنی بر سلول های خودکاراولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی1396
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی رضایت والدین ازرعایت منشورحقوق بیمار برای کودکان بستری در بیمارستان های استان گلستان درسال 1395سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه1396
112دریافت فایل PDF مقالهنقش تغذیه در پیشگیری و درمان سرطان پستان از دیدگاه اپی ژنتیکهشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان1391
113دریافت فایل PDF مقالهجلوه ی ادیان الهی در تاریخ بیهقی سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1395
114دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مکان گزینی مناطق مسکونی در منطقه جنوب شرق کشور وپهنه بندی آن با توجه به معیارهای ژیومورفولوژیکی با رویکرد دفاع غیرعامل با استفاده ازGISوRSنهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران1395
115دریافت فایل PDF مقالهبرسی چگونگی پاسخ علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) به علف کش های مختلف در شرایط شبه مزرعه ایاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
116دریافت فایل PDF مقالهارزیابی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در شرایط گلخانه ایاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی فقهی، پزشکی و حقوقی سقط جنین معلولششمین همایش سراسری طب و قضا1396
118دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کش های مورد استفاده در مزارع گندم، کلزا، پنیه و سویا در شهرستان های گرگان و علی آبادکتولپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
119دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آفتکشهای مصرفی در کشت گندم، کلزا، پنیه و سویا بر روی سلامت کارگران مزرعه، مصرف کنندگان و آبشویی و موجودات زنده اکوسیستم در شهرستان های گرگان و علی آبادکتولپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1397
120دریافت فایل PDF مقالهExposure to air pollution and risk of cancer in children A case control study Running Title: Air pollution and childhood cancerچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی حذف رسوبات آسفالتین از سنگ مخزن کربناته توسط حلال های شیمیاییچهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت1397
122دریافت فایل PDF مقالهRANDOMIZED CONTROLLED TRIAL INVESTIGATING THE EFFECTS OF AGARICUS BISPORUS ON ANTHROPOMETRIC INDICES, BLOOD PRESSURE AND LIVER ENZYMES IN SUBJECTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUSسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران1397
123دریافت فایل PDF مقالهTHE EFFECTS OF HOT AIR-DRIED WHITE BUTTON MUSHROOM POWDER ON GLYCEMIC INDICES, LIPID PROFILE, INFLAMMATORY FACTORS AND TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN TYPE 2 DIABETES: A DOUBLE-BLIND PLACEBO-CONTROLLED CLINICAL TRIALسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران1397
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی حد تحمل علف مورچهCressa cretica Lبه علفکش های توفوردی و گلیفوسیت در شرایط گلخانه ایدومین همایش ملی پسته ایران1397
125دریافت فایل PDF مقالهمبارزه شیمیایی با علف هرز کاتوسCynanchum acutumدر باغ های پسته رفسنجاندومین همایش ملی پسته ایران1397
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مدیریت ریسک و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا1397
127دریافت فایل PDF مقالهروش مستقیم جایابی بهینه ی PMU با درنظر گرفتن قیود و هزینه های عملی در سیستم قدرتسومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1397
128دریافت فایل PDF مقالهAcute Necrotizing Encephalopathy of Childhood: Case Reportکنگره ملی گزارش های موردی بالینی1397
129دریافت فایل PDF مقالهارتباط عمل به باورهای دینی با رنج در بیماران همودیالیزیاولین همایش ملی مراقبت و درمان1397
130دریافت فایل PDF مقالهتفاوت اثربخشی معلمان تربیت بدنی مرد و زن شهرستان های تهرانسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی1397
131دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر دزهای مختلف علفکش جدید مایسترپاور بر علفهای هرز تاج خروس و سوروف در شرایط گلخانه ایچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
132دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به علفکش جدید مایستر ادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون + ایزوگزادیفن) در شرایط مزرعه ایچهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1397
133دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش های مناسب مدیریت طبیعی در کاهش آلودگی رواناب های ناشی از سیلاب در محیط های شهریسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مکمل یاری با زعفران بر hs-CRP, anti-HSP70 و تست اسپیرومتری در افراد مبتلا به آسم آلرژیکهشتمین همایش بین المللی طلای سبز1398
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پودر قارچ دکمه ای سفید بر شاخص های گلیسمیک، پروفایل لیپیدی، hsCRP، اینترلوکین 6 و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوهشتمین همایش بین المللی طلای سبز1398
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مکمل یاری با پودر زنجبیل در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی، کارآزمایی بالینی تصادفی شدههشتمین همایش بین المللی طلای سبز1398
137دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر چای سبز و کامبوچای تهیه شده از چای سبز بر وزن موش های دیابتیهشتمین همایش بین المللی طلای سبز1398
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی مطالعات انجام شده در خصوص اثر بار انفجار بر سازه سدششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
139دریافت فایل PDF مقالهیک مهاربند برگشت پذیر جهت استفاده در ساختمان های مسکونیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
140دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار رسوب گذاری معلق در بند انحرافی مولاب با مقایسه عملکرد روابط بگنولد و لین کالینسک و ارائه راهکارهای اجراییدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
141دریافت فایل PDF مقالهEfficacy of Mediterranean Diet on Blood Biochemical Factors in Type II Diabetic Patientsدومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران1398
142دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of High Calorie Diet-Induced Insulin Resistance on the Gene Expression Pattern of Chemerin and CMKLR1 in Cardiac Muscle of Miceپنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم1398
143دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رایجه درمانی اسطوخودوس بر اضطراب بیماران و پرسنل اتاق عملاولین همایش ملی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل1398
144دریافت فایل PDF مقالهآیه اکمال و ارتباط آن با مسئله امامت و خلافت امیرالمومنین علی (علیه السلام)کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)1398
145دریافت فایل PDF مقالهطراحی هتل چهارستاره چیتگر، با رویکرد معماری هوشمندششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1398
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط کنجد و ماشهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
147دریافت فایل PDF مقالهمروری بر طراحی هتل های هوشمندششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
148دریافت فایل PDF مقالهآنالیز استاتیکی انحراف ورق های نازک آگزتیک تحت بارگذاری خمشیبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399
149دریافت فایل PDF مقالهپیچش میله دایره ای و غیردایره ای (اعوجاج) ناهمسان گردبیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1399
150دریافت فایل PDF مقالهتوسعه شبکه یادگیری سازمانی با محوریت مدیریت دانشسومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع1399

مقالات سیداحمد حسینی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی های توسعه پایدارمجله آب و فاضلاب1392
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها به منظور تعیین نوع نوسانات سیگنال کوچک سیستم قدرت با استفاده از روش های تحلیلی و پیش بینی همزمان آن ها با استفاده از شبکه عصبیفصلنامه مدل سازی در مهندسی1394
3دریافت فایل PDF مقالهمروری بر اثرات جینسنگ در بهبود وضعیت گلیسمی و سایر پارامترهای مرتبط با دیابت نوع دودو فصلنامه تعالی بالینی1394
4دریافت فایل PDF مقالهنقش پروبیوتیک ها در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی -عروقیدو فصلنامه تعالی بالینی1394
5دریافت فایل PDF مقالهنظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLSفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1394
6دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن اسید آلفا-لینولنیک به محیط کشت بلوغ برون تنی اووسایت برتوانایی تکوین و کیفیت رویان حاصل از پارتنوژنز و لقاح برون تنی در بزفصلنامه تولیدات دامی1393
7دریافت فایل PDF مقالهنقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندانجوان شهرداری تهرانفصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1389
8دریافت فایل PDF مقالهتوان بخشی سنتی در روستا( مورد : معلولین و سالمندان در روستاهای استان تهران)فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1389
9دریافت فایل PDF مقالهمیسان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آندر بین جانبازان بنیاد شهیدو امور ایثارگران شهر ریفصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی1390
10دریافت فایل PDF مقالهذات گرایی ارسطویی- سینوی و ذات گرایی معاصردوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)1389
11دریافت فایل PDF مقالهتشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مسیله معنای وجوددوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)1390
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطودوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)1392
13دریافت فایل PDF مقالهروش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآندوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)1393
14دریافت فایل PDF مقالهخوانشی نو از جایگاه بحث از زمان در نمط پنجم کتاب الاشارات و التنبیهات ابن سینادوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور)1396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی سه جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایه ژن پروتیین پوششیدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1396
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیکفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی1397
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمانفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانمندی های نیروی انسانی مرتبط با بلوغ تعامل پذیری دولت الکترونیکپژوهش های مدیریت منابع انسانی1397
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمانپژوهش های مدیریت منابع انسانی1395
20دریافت فایل PDF مقالهEffect of Caffeine Co-Ingested with Carnitine on Weight, Body-Fat Percent, Serum Leptin and Lipid Profile Changes in Male Teen Soccer Players: a Randomized Clinical Trialمجله بین المللی کودکان1395
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی (مورد مطالعه: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 246 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سیداحمد حسینی

تماس با سیداحمد حسینی


به اشتراک گذاری صفحه سیداحمد حسینی

پشتیبانی