ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای داریوش جاوید

Dariush Javid

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179838)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی داریوش جاوید در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات داریوش جاوید در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه تکنیکهای هزینه یابی برمبنای فعالیتهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی نظام اموزشی ناب در رشته حسابداری با استفاده از تکنیک تولید و تفکر نابهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
3دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری اطلاعات در کارامدی نظام اموزش حسابداری حسابداری مدیریتهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
4دریافت فایل PDF مقالهدر سازمان ها Five's کاربرد الگوی کایزن و روشهایهمایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت1389
5دریافت فایل PDF مقالهاستفادها ز AHP فازی برای توسعه مدل اندازه گیری سرمایه فکری برای ارزیابی سهم سرمایه فکری در کارایی دانشگاههمایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری1390
6دریافت فایل PDF مقالهتخصصی سازی آموزش حرفه ای حسابداریاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
7دریافت فایل PDF مقالهچالشهای اخلاق حرفه ای در سامانه های خبره حسابرسیاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
8دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری تکنیک بهایابی بر مبنای فعالیت با استفاده از مدل هیبرید الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبیاولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی1391
9دریافت فایل PDF مقالهنقش اخلاقی بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مدیریتاولین همایش ملی حسابداری و مدیریت1391
10دریافت فایل PDF مقالهچالشهای اخلاق حرفه ای در سامانه های خبره حسابرسیاولین همایش ملی حسابداری و مدیریت1391
11دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل موارد موفقیت و شکست در بودجه بندی عملیاتیهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
12دریافت فایل PDF مقالهحسابرسی مستمرهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خریداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت هاهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
14دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل اخلاقی فردگرایی و عقل ابزاری در تحقیقات حسابداریاولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها1391
15دریافت فایل PDF مقالهپیوند گمشده حسابداری و رفاه دولتهااولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها1391
16دریافت فایل PDF مقالهحسابداری محیط زیست و تاثیر حسابداری محیط زیست بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین چرخه ی عمر شرکت، ثروت سهامداران و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استقرار سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه بر تعیین صحیح بهای تمام شده یک واحد سیمان پذیرفته شده در بورس وراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
19دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی و روش شبکه عصبی در حسابرسیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت ها و تغییر حسابرساندومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مکانیسم های نظام راهبری با اهرم مالی و جریان نقد آزاد در بازار بورس ایراناولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ1393
22دریافت فایل PDF مقالهحسابرسان متخصص در یک صنعت، مدیران بیرونی و تحلیلگران مالییازدهمین همایش ملی حسابداری ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری نانو در حسابداری مدیریت سبزشرکتهای تولیدیهمایش بین المللی مدیریت1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چسبندگی هزینهاولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری1393
25دریافت فایل PDF مقالهتامین مالی وتغییرات سطح محافظه کاری نامشروط حسابداریکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک در سطح صنایع خودروسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1393
27دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم ژنتیک جهت ارزیابی سهم سرمایه فکری درکارایی دانشگاهدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی موسسه اعتبار ثامن با سایرموسسه ها در استان لرستان با استفاده ازمدلBSQدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیررشد فروش برپرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرانکنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1392
30دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامش فوتبال کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه شاخص های سری زمانی کیفیت سود و بازده سهام با نقش تعدیلی حجم معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
32دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام صورت سود و زیان پیش بینی شده و واقعی به تفکیک صنایعسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر شاخص Z آلتمن بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از مدل دچو و دیچو در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1394
38دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبیدومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه1394
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت الگوریتم J48 جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و مدل های لوجیت و پروبیت باینریدومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه1394
40دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده ار مدل پروبیت باینریدومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه1394
41دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از الگوریتم J48دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه1394
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر چولگی کلاسیک بر بازده سهام در بورس و اوراق بهادار تهراننخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ریسک سیستماتیک در کاهش آثار تحمیلی سیاست های تقسیم سودبر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استراتژی شرکت وبازده دارایی ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرانششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگیهای شرکت ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرانششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
47دریافت فایل PDF مقالهﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ (ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ استفاده از استقرار سیستم اقتصاد مقاومتیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین برند سازمانی با مسئولیت پذیری، اطمینان دهی و سودمندی تصمیمان حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ارزش در برندسازمانی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PEG و PE در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
51دریافت فایل PDF مقالهآزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر آنها بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
52دریافت فایل PDF مقالهمهمترین ابزارهای تأمین مالی در بانک های اسلامی و چگونگی تغییر و توسعه آنهااولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
53دریافت فایل PDF مقالهدورنمایی از حسابداری اسلامی و چالشهای حسابداری اسلامی در ایراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظام مالیاتی ایران: ( مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه)اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه تداوم فعالیت با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس - صنعت نساجیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نقدینگی و قیمت سهام در تعیین پر تفوی سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی، الگوریتم ژنتیک و انتخاب گشت تصادفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از ترکیبات اجزای جریانات نقدی جهت پیش بینی تداوم فعالیتاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
58دریافت فایل PDF مقالهمطابقت ابزارهای جدید تامین مالی و شریعت اسلامیاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)1392
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استقلال هیئت مدیره شرکت ها بر دارایی های نقدی، نوسان پذیری بازده سهام، بازده غیر عادی انباشتهچهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ریسک سقوط آتی قیمت سهام بر سیاست های مربوط به مدیریت عملیاتی شرکت در بازار سرمایه ایرانچهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارزش دفتری هر سهم بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر وجوه نقد عملیاتی بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهراناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سود هر سهم بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی1394
65دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بازده سهام به وسیله درخت تصمیمپنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری1394
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تعیین تأثیر بانک ها و موسسات مالی از ذخیره زیان وام اختیاری در بورس اوراق بهادارتهرانکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
67دریافت فایل PDF مقالهتعیین تأثیر بهره وری ذخیره زیان وام اختیاری برای بانک های اسلامی و بانکهای متعارف دربورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1395
68دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بحران مالی قبل از ورشکستگی شرکتها از دیدگاه سرمایه گذارانپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بحران مالی قبل از ورشکستگی شرکتها بر روی مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1395
70دریافت فایل PDF مقالهنظرات حسابرس بر مدیریت سودکنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی1395
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننخستین کنفرانس حسابداری و مدیریت1395
72دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیاولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1395
73دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تاثیرعوامل مالی و اقتصادی بر روی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار دارایی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی1395
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی1395
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش واسطه ای عملکرد مالی بر ارتباط بین مسیولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین مسیولیت های اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
79دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
80دریافت فایل PDF مقالهرابطه بکارگیری حسابرس داخلی با اندازه و استقلال شرکت و تاثیر آن بر تاخیر گزارش حسابرسیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
82دریافت فایل PDF مقالهرابطه تمرکز مالکیت با اندازه و استقلال شرکت و تاثیر آن بر تاخیر گزارش حسابرسیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اندازه شرکت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری های آتیاولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
86دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
87دریافت فایل PDF مقالهآنچه درباره کارایی بازار بورس و اوراق بهادار خوانده ایماولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
88دریافت فایل PDF مقالهزبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) ناجی بورس هااولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی1396
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی1396
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر بازده سهام در شرکت های دارای بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی1396
91دریافت فایل PDF مقالهویژگی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان بحران مالیاولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی1396
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر فرایندتصمیم گیری های مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری1396
93دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری1396
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1397
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران1397
96دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری تاثیر ریسک سیستماتیک شرکت بر نسبت نگهداشت وجه نقدچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
97دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری تاثیر فرصت های رشد شرکت بر نسبت نگهداشت وجه نقدچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر انگیزه های نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
99دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی رویکرد مالی رفتاری مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه؛ در دوران رونق رکود بازار سرمایه ایراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثار تحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نقدشوندگی سهام، تمرکز مالکیت نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
102دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نقدشوندگی سهام، بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تحول سازمانی شرکت های دولتی غیردولتی بر بهبود کیفیت حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت1397
104دریافت فایل PDF مقالهگذری برحسابداری اسلامینخستین همایش ملی حسابداری ارزشی1391
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی محافظه کاری وتغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران1397
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1398

مقالات داریوش جاوید در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 622 بار

نمودار تولید سالانه مقالات داریوش جاوید

تماس با داریوش جاوید


به اشتراک گذاری صفحه داریوش جاوید

پشتیبانی