غلامعلی شرزه ای | سیویلیکا

دکتر غلامعلی شرزه ای

دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی غلامعلی شرزه ای در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه اقتصاد کشاورزی (افراد سابق)

سمتهای علمی و اجرایی غلامعلی شرزه ای در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (استاد بازنشسته)
  • اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب (عضو کمیته علمی - هیات داوران)