آقای مهدی رازانی

Mahdi Razani

استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179387)

11
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی