آقای مسعود باقرزاده کثیری

Masoud Bagherzadeh Kasiri

استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179376)

3
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی