آقای میرسعید صفی زاده

Mirsaeed Safizadeh

دانشیار، دانشگاه علم و صنعت، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179292)

46
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی