آقای محمد پرنیانپور

Mohammad Parnia pour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179291)

29
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی