آقای جواد علیزاده کاکلر

Javad Alizadeh

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179240)

17
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی