ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مهدی رحیمی

Mahdi Rahimi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179036)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی رحیمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مهدی رحیمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی میزان مکش مدارگذرصوت تونل باد سه منظوره مرکز قدر (ST-2)چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین تجربی زاویه انحراف جریان محفظه آزمون تونل باد سه منظورهچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی مدل جریان واقعی در آهنگری با قالب بستهپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
4دریافت فایل PDF مقالهارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسطاولین کنفرانس ملی مدیریت دانش1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد گل کربناته حاصل از فاضلاب کارخانه قند در کشاورزیدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
6دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی سفر در شبکه ی چند ساختی حمل و نقل شهریهمایش ژئوماتیک 881388
7دریافت فایل PDF مقالهسامانه دارویی بر پایه زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت به منظور رهایش کنترل شده ویتامین E: مطالعه invitroهفتمین کنگره سرامیک ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهتخمین حالت به روش تخمین شاخه در سیستم های توزیع شعاعیبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (Brassica napus L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در رشتاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
10دریافت فایل PDF مقالهطراحی محفظه آزمون برای استفاده درمحدوده آزمایشات گذرصوتدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر میزان کلروفیل کل ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوطهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف رشدهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سیاستی تاثیر گذار برانتخاب روشهای تامین مالیچهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی های روستای هورامان برای توسعه گردشگریدومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1389
15دریافت فایل PDF مقالهاثر زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت بر پایداری ویتامین E و میزان رهایش آن در محیط اسیدی مشابه معدهپانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1387
16دریافت فایل PDF مقالهبرسی تأثیر آلودگی سرب بر برخی از صفات رویشی و میزان کلروفیل در گیاه ذرتششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد میکوریزا و کلات EDAT، بر برخی از صفات رویشی گیاه ذرت در سطوح مختلف آلودگی سربششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
18دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی درداده های پزشکی با استفاده از SVMدومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان1391
19دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از رایانش ابری در سیستم‌های سلامت الکترونیکاولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی سامانه‌های بانکداری الکترونیک برای معلولاناولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح همزمان باکتری رایزوبیوم و حل کننده فسفردرشرایط کم آبیاری بربرخی ازپارامترهای زراعی لوبیایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهآموزش کاهش مصرف انرژی به جامعه به وسیله طراحی مجتمع های آموزشی همساز با اقلیم در اقلیم معتدل و مرطوبدومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی1392
23دریافت فایل PDF مقالهسنتزوبررسی نانوذرات NaYF4 آلاییده با یونهای Er3+وY3+ برای کاربردهای دفاعیدومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گوگرد و روی بر عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاکهمایش ملی خاک، کشاورزی پایدار1391
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و فسفات زیستی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانیکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست 1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگرداناولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره براجزاء عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگرداناولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک دو رقم آفتابگردان(Helianthus annus)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم آفتابگردان (Helianthus annus)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
30دریافت فایل PDF مقالهچالش های پیش روی تجارت الکترونیک در ایراناولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر روی برخی خصوصیات زراعی پنبهاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
32دریافت فایل PDF مقالهبزرسی تأثیر گوگرد، روی و باکتزی تیوباسیلوس بز افزایش قابلیت جذب عناصرغذایی در خاکاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالیششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کمی در دورگ های حاصل از تلاقی دی آلل در برنج F1دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم کاشت و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه ای دابل کراس 370دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف فنولوژیکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در طول فصل رشددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
39دریافت فایل PDF مقالهایجاد ریشه مویین توسط سویه pRi15834 –GUS اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
40دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط کشت بافت و باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های هبپوکوتیل و کوتیلدون گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای آلی ورمی کمپوست و زیستی نیتروکسین بر عملکرد دانه، شاخص برداشت وسطح برگ ذرت در نورآباددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای آلی ورمی کمپوست وزیستی نیتروکسین برارتفاع ووزن بوته، طول ووزن بلال، تعداددانه و قطربلال ذرت درنورآباددومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی علیه باکتریهای لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری وآئروموناس هیدروفیلادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای کنترل علف هرز و استفاده از منابع کودی بر برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکرد خشک لوبیاسبز(رقم سان رایز)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
46دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثرلوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
47دریافت فایل PDF مقالهاثر ورمی کمپوست، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد الیاف پنبههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک درزراعت پنبههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
50دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی و شناسایی ژنوتیپ های برتر پسته با استفاده از تجزیه عاملیاولین همایش ملی پسته ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهالقاء ریشههای موئین در گیاه داروئی سرخارگل با استفاده از سویههای مختلف اگروباکتریوم رایزوژنزاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
52دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رویکرد اپیستومولوژیک جدید ساختن گرایی پیچیده در آموزش و پرورش مدل پیچیدگی و شناختچهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران1392
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات هیدرولیکی جریان غلیظ در دو مدل VOF و MIXTUREسومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو1393
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و نیتروژن بربرخی صفات کمی ذرت درشرایط کم آبیاریکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی در اثر گذاری بر وزن خشک کل بوته نخود دیم در زمانهای مختلف و میزان فسفر خاکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل تلاطمی k-e درمقابل مدل جریان آرام Laminar درپیش بینی پروفیل سرعت جریان غلیظدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
57دریافت فایل PDF مقالهباززایی غیرمستقیم از ریزنمونه های برگی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدگیاهی برکالوس زایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea )هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سبک های فرزند پروری با تاب آوری دختران نوجوان در طبقات اجتماعی محروم و مرفهاولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری1393
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت زندگی شهری و روستایی در شهرستان تنکابندومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1394
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سرزندگی دختران نوجوان در طبقات اقتصادی- اجتماعی محروم و مرفههمایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه 1393
62دریافت فایل PDF مقالهنقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان فرهنگیاندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
63دریافت فایل PDF مقالهحل مسأله اجتماعیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
64دریافت فایل PDF مقالهبهزیستی ذهنیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
65دریافت فایل PDF مقالهخودپنداره تحصیلیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
66دریافت فایل PDF مقالههیجانات تحصیلیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
67دریافت فایل PDF مقالهمهارتهای مطالعهدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
68دریافت فایل PDF مقالهماهیت کیفیت زندگی کاریدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
69دریافت فایل PDF مقالهتعهد سازمانی در سازماندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
70دریافت فایل PDF مقالهاسترس تحصیلیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
71دریافت فایل PDF مقالهغربال گندم های دیپلوئیدTriticum boeoticum از نظر تحمل به تنش شوری طولانی مدتدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختیبر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر یزداولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار (Cucumis sativus) در شرایط کشت بافتدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی پاسخهای گیاهان به تنش شوریدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی پاسخهای گیاهان به تنش شوریدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
76دریافت فایل PDF مقالهمتیلاسیون DNA: نقش اپی ژنتیک در تکامل گیاهاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
77دریافت فایل PDF مقالهفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در مواجهه با تنش شوری در گیاهاندومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی یالهای درختی بر پایه برش کمینهدومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی1394
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع مشتری بر رضایت از کیفیت در خرید اینترنتی مورد مطالعه : دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوینکنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار1394
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش درگیری شناختی در اضطراب امتحان دانشجویانسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
81دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی دانشجو معلمانسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
82دریافت فایل PDF مقالهرابطهی بین باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویانسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
83دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد فراحافظه دانشجویان دانشگاه یزدسومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری1394
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل تصاویر کتاب (هدیه های آسمان)پایه دوم ابتداییکنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار در شرایط کشت بافتاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های بازسازی ساختاری به منظور بهبود ترجمه ماشینیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1393
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و رهبری معنویکنفرانس ملی اقیانوس مدیریت1394
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین تعارض کار و خانواده با عملکرد و بهره وری معلمان زن دبیرستانهای شهرستان کهگیلویه(دهدشت)اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران1395
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه میزان باور به دنیای عادلانه، خودشیفتگی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزاندوره تحصیلی متوسطه دوم مدارس غیر انتفاعی، خاص و عادی تهرانکنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 211394
90دریافت فایل PDF مقالهمدیریت کاربری اراضی شهری به منظور کاهش خطرپذیری زلزله، نمونه موردی شهر کابلدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی1394
91دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهارتهای حرکتی درشت و ظرفیت در دانش اموزان دارای اختلال یادگیری خواندن، دیکته و ریاضی ناحیه 1 شهر یزد در سال تحصیلی 93-94کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
92دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت سنسور سرعت با استفاده از ماده پیزوالکتریکچهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1395
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مدیریت دانش از نظر کارکنان ستادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهران درسه سطح فرد،گروه و سازمانششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
94دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای در ایرانششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
95دریافت فایل PDF مقاله300 رهنمود عملی پیرامون متعالی سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأکید بر مولفه های تأثیرگذار (خانواده، آموزش و پرورش، کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، عرصه چاپ ونشر و دولت)کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها1395
96دریافت فایل PDF مقاله300رهنمود عملی پیرامون متعالی سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأکید بر مولفه های تأثیرگذار (خانواده، آموزش و پرورش، کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، عرصه چاپ ونشر و دولت)کنفرانس منطقه ای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی آسیب شناسی و راهکارها1395
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک مایع بر عملکرد، اجزا عملکرد و صفات مورفولوژیک در نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorins L.) در شرایط کم آبیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
99دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنتروپی در تدوین شاخص کیفی پسابچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
100دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطافپذیری شناختینوجوانانکنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم1395
101دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین انعطافپذیری شناختی و افسردگی نوجوانانکنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم1395
102دریافت فایل PDF مقالهباغ بام مدولار در ایرانچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانوکودبور، بیوچار و میکوریزا بر برخی صفات رشدی بادام زمینیهمایش ملی گیاهان دارویی1395
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر تاب آوری دانش آموزان پایه نهم شهر یزداولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی1395
105دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فناوری پلاسما در تضعیف موج ضربه ای در عدد ماخ 2/45دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1396
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی گندم Triticum aestivumچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
107دریافت فایل PDF مقالهشناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم زراعی براساس ژن B2-HKT8چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
108دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمزچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر استرس دانش آموزان دختر پایه نهم شهر یزداولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه1396
110دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی نانوکودبور بر برخی صفات رشدی بادام زمینیچهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی1396
111دریافت فایل PDF مقالهتراژدی شهری کودکان کار در ایرانهشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1396
112دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختاری تزانزیستور های اثر میدانی براساس نانو لوله های کربنی (CNTFET)اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردی اجزای عملکرد کىجد تحت تىش خشکیدومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران1396
114دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطاف پذیری شناختینوجوانانکنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم1395
115دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین انعطاف پذیری شناختی و افسردگی نوجوانانکنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم1395
116دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصیاولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران1396
117دریافت فایل PDF مقالهاثرات افزایش میدان مغناطیسی بر امواج ضربه ای مافوق صوت با وجود تخلیه پلاسماهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
118دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی برداشت انرژی از پیزوالکتریک PVDFهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
119دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنجپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
120دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصیکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1396
121دریافت فایل PDF مقالهفضا و خشونت بازجست انسانیت و اخلاق در رمان من زنده امنخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی1396
122دریافت فایل PDF مقالهاحمد عزیزی در رویکردی جامعه شناختی – انتقادینخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی1396
123دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصیدومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1397
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی تاثیر تخلیه الکتریکی پلاسما روی تغییرات ضریب درگ مدل سیلندر دایره ای در سرعت های پاییندومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1397
125دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی تغییرات ضریب درگ فشاری سیلندر دایره ای به وسیله فناوری پلاسما در زوایای حمله مختلفدومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1397
126دریافت فایل PDF مقالهکاهش ضریب درگ به وسیله فناوری پلاسما در مدل سیلندر دایرهای در سرعت های کمسومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1397
127دریافت فایل PDF مقالهنحوه استقرار مدیریت دانش درسازمان های نظامی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)دومین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار1397
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی مفهوم ریاضت در اندیشه ی سنایی و خاقانینهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی1396
129دریافت فایل PDF مقالهعندلیب الرحمان؛ شخصیت انسان گونه ی بلبل هزار دستان در عارفانه های مولوینهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی1396
130دریافت فایل PDF مقالهFree Chattering and Finite Time in a High Order System by Terminal Back-Stepping and Terminal Sliding Mode Control Techniquesچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق1396
131دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر معماری های پرداخت سیار مبتنی بر وب سرویساولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت1390
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل پذیری خطا در رایانش ابری مورد استفاده بانک هادومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت1391
133دریافت فایل PDF مقالهچالش های امنیتی رایانش ابری در بانکداری الکترونیکدومین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت1391
134دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری اطلاعات سیستم های اطلاعاتی بر رفتار سازمانیسومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری1397
135دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف تنش خشکی برمیزان پرولین در دو رقم کلزا Brassica napusششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
136دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف محلول پاشی کیتوزان برمیزان پرولین در دو رقم کلزا Brassica napusششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1397
137دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری اخلاق کسب و کار به عنوان نقشی بر بازاریابی داخلی سازمانچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران1397
138دریافت فایل PDF مقالهEffect of gibberellic acid (GA3) on seedling growth of some wild almond (Prunus scoparia) genotypes in Khuzestan province of Iranبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
139دریافت فایل PDF مقالهبهار، پراگماتیست ادبیهمایش ملی ملک الشعراء بهار1396
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی بازاریابی داخلی و نقش اخلاق کسب و کار در بازاریابی سازمانچهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
141دریافت فایل PDF مقالهشناسایی موانع ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوارکنگره انسان شناسی زیستی و علوم انسانی1397
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ریسک اعتباری وویژگی های هیات مدیره بر عملکرد بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس ملی مدیریت، حسابداری و توسعه کسب و کار1397
143دریافت فایل PDF مقالهناپایداری دنیا در نگاه و اندیشه ی حکیم توسهمایش شاهنامه و تعلیم و تربیت1397
144دریافت فایل PDF مقالهنگرشی دو سویه به جایگاه اندیشه و دانش درتاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا با رویکردی تطبیقی- تاریخیسومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر1397
145دریافت فایل PDF مقالهادبیات تطبیقی و اقتباس ادبی:بررسی تطبیقی یاد یاران از پروین اعتصامی و به یک مومیایی مصر از هوراشیو اسمیتنخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی1397
146دریافت فایل PDF مقالهنگرشی تحلیلی به چند افسانه ی عامیانه با رویکرد مردم شناسی فرهنگیهفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان1398
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی ادبیات سیاسی در گلستان سعدی ، بهارستان جامی و پریشان قاآنیدومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ1398
148دریافت فایل PDF مقالهاثرات اسید اگزالیک و عصاره الکلی برهموم بر برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی آریل های تازه اناریازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
149دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی اثر نانوکورکومین و کورکومین بر بافت کلیه در مسمومیت تحت حاد با پاراکوات در موش صحرایی نربیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور1398
150دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر برند سازمان بر نگرش نسبت به خرید محصولات ورزشی (موردمطالعه: باشگاه رئال مادرید)سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1398
151دریافت فایل PDF مقالهذهنیت فلسفی و ریسک حسابرسیهفدهمین همایش ملی حسابداری ایران1398
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقشاخلاق کسب و کار بر بازاریابی داخلی شرکت گاز تهران بزرگکنفرانس نوین پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت1397
153دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تحولی احساس تنهایی، تاب آوری و مهارتهای اجتماعی در فرزندان خانواده های تک و چند فرزندچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی1398
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه بین خودپنداره و درگیری عاطفی درس ریاضی دانش آموزان پایه ی نهمچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی1398
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحمل به تنش شوری در برخی جمعیتهای گندم دیپلوئیدTriticum boeoticumاولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی)1398
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی اسب رستم و آشیل در ادبیات حماسی ایران و یونان با رویکرد نقد کهن الگوییهشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی1398
157دریافت فایل PDF مقالهضرورت تسلط دانش آموزان بر مهارت کلامی در مدارس فردااولین همایش ملی مدرسه فردا1398
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی و استفاده از تاثیر خود رهبری و دریافت حمایت سازمانی بر مشتری محوری با نقش میانجی کار عاطفی (مطالعه موردی: سازمانها درمانی)چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری1399
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هورمون ACC روی عملکرد ژنهای مقاومت در برابر بیماری کپک آبی (Blue mold) در میوه سیبهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
160دریافت فایل PDF مقالهافزایش ظرفیت گرمایشی و راندمان در یاتاقان های با نسبت تحمل اصطکاک بالا و تاثیر آن بر امواج فراصوتیپنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا1399

مقالات مهدی رحیمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانفصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند1395
2دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک های درون سازی مذهب و انسجام خانواده در گروهی از دانشجویان متاهل دانشگاه شیرازدوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام1393
3دریافت فایل PDF مقالهاثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارایه مدلی یکپارچه در تصمیم گیریفصلنامه روان شناسی تربیتی1392
4دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی RAPD در پسته ( P. vera L )مجله علوم باغبانی1396
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفیفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1396
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر رفتار سازمانیماهنامه پژوهش ملل1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ضد باکتریایی برخی عصاره و اسانسهای گیاهی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوسفصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی1394
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی کاهش شدت امواج ضربه ای مافوق صوت به روش تخلیه پیوسته پلاسمادوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1396
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین کلون های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدانتمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1397
10دریافت فایل PDF مقالهشعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکیدوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی1394
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی تضعیف موج ضربه ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیسدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1398
12دریافت فایل PDF مقالهفرآیند تصمیم گیری در ارزیابی تکنولوژیماهنامه پژوهش ملل1398
13دریافت فایل PDF مقالهرویکرد مدل های ارزیابی سطح تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتماهنامه پژوهش ملل1398
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی کلون های مختلف چای ایراندوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اثر ژن و ترکیب پذیری برخی صفات ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبیاری به روش دای آللفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
16دریافت فایل PDF مقالهبرآورد گرافیکی نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در لاین های S7 ذرت در شرایط نرمال و کمبود آبفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مورفولوژیکی و زراعی اکوتیپ های لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های مینی مال جنگ در پیرمرد بر سر پل ارنست همینگوی و واکاوی تطبیقی آن درادبیات مینی مال دفاع مقدسمجله ادبیات پایداری1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 339 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مهدی رحیمی

تماس با مهدی رحیمی


به اشتراک گذاری صفحه مهدی رحیمی

پشتیبانی