خانم دکتر زهره طباطبایی نسب

Dr. Zohreh Tabatabaii nasab

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179025)

86
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی