ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمود حبیب نژاد روشن

Mahmoud Habibnezhad

استاد - آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179000)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمود حبیب نژاد روشن در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمود حبیب نژاد روشن در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدل هیدرولوژیکی رواناب سطحی به روش کلارکاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آورد رسوبی با مقدار برداشت شن و ماسه در رودخانه فاروب رومان نیشابور وبررسی تاثیر برداشت بر حریم رودخانههفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سیستم های پیش بینی سیل در ایران و نقش آنها در حفاظت از اراضی و مناطق مسکونی حاشیه مسیلهااولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)1385
4دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
5دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی MODFLOW جهت مدیریت بهره برداری(دشت ساری - نکا)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی دشت خاوه استان لرستان)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آب بندانها بعنوان راهکاری برای مقابله با خشکسالی در شمال کشوراولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان های بیشینه و کمینه بهره برداری منابع آبهای زیرزمینی دشت جوین با استفاده از هیدروگراف واحد سالانهاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
9دریافت فایل PDF مقالهآنالیز منطقه ای جریانهای کمینه در استان لرستانهمایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی1388
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بهینه عملکرد مصرف آب (مطالعه موردی حوزه آبخیز بادآور نورآباد لرستان)سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان های کمینه با تداوم مختلف در حوزه های آبخیز خراسان رضویهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
12دریافت فایل PDF مقالهطبقهبندی مدلهای هیدرولوژیکی و تشریح مدل بارش-رواناب IHACRESپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
13دریافت فایل PDF مقالهتعیین زمان های بیشینه و کمینه بهره برداری منابع آبهای زیرزمینی دشت جوین با استفاده ازهیدروگراف واحد سالانهپنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توزیعهای مختلف آماری در برآورد دبی حداکثر سیلاب با دورههای بازگشت مختلف در حوزه آبخیز تجنششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه و بررسی بیلان ابی ماهانه به روش تورنت وایت مطالعه موردی: حوزه تالار، استان مازندراناولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی وقوع سیل در حوضه رودخانه زرینه رود(شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان غربی)هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل و ارتباط آن با تغییرات رواناب در حوزه آبخیزتجن، مازندرانهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی وجود روند در بارش سالانه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش من کندالپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیسم ایجاد و توسعه خندق و راه های کنترل آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شرف آباد، لرستان)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغیرات زمانی کیفیت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار،استان مازندان)سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
21دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی شدت فرسایشو تولید رسوب بر اساس مدل MPSIAC با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باغ خاتون، استان یزدسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهآمایش سرزمین به منظور توسعه کاربری گردشگری و توریسم (مطالعه موردی حوزه دولبندی سد قشلاق سنندج)اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهاهمیت نفوذ پذیری خاک در مدیریت محیط زیست (مطالعه موردی: دشت ساحلی شهرستان بهشهر- گلوگاه استان مازندران)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی هواشناسی در استان گیلان با استفاده از شاخص SPIکنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس1392
25دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی توزیع زمانی بارش جهت برآورد رگبار طرح درحوضه شهرساریاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:آبخوان ساحلی ساری نکا)پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب دشت دهگلان با استفاده از روش های گرافیکیپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
28دریافت فایل PDF مقالهتحلیل منطقه ای دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی استان مازندران)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه تحلیل منطقه ای سیلاباولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چالشهای پدیده زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم های مختلف با تاکید بر منابع آبی و نحوه سازگاری با آناولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین1394
31دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوزه آبخیز همدان – بهار)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی چند شاخص خشکسالی هواشناسی و تعیین مناسب ترین شاخص در حوضه آبخیز هرازیازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهمروری برتحقیقات انجام شده روی روند کیفیت منابع آب زیرزمینیدومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در پایین دست حوضه آبخیز هراز در استانمازندراندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیر زمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانیاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر خشکسالی بر منابع آب سطحی حوزه آبخیز بابلروددومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز لاجان استان آذربایجان غربیدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آ ب های زیرزمینی در حوزه آبخیز لاجان استان آذربایجان غربی برای مصارف شرب و کشاورزیدومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست1395

مقالات محمود حبیب نژاد روشن در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 86 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمود حبیب نژاد روشن

تماس با محمود حبیب نژاد روشن


به اشتراک گذاری صفحه محمود حبیب نژاد روشن

پشتیبانی