آقای محمود حبیب نژاد روشن

Mahmoud Habibnezhad

استاد - آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179000)

76
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی