ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای نعمت الله موسی پور

Nematolah Pourmusa

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178930)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله موسی پور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله موسی پور در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی نعمت الله موسی پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات نعمت الله موسی پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهآموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه ی درسی دوره ی ابتداییهمایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی1385
2دریافت فایل PDF مقالهنظام برنامهریزی درسی متناسب باتوسعه سواد اطلاعاتیهمایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی1384
3دریافت فایل PDF مقالهنقش و جایگاه تربیت هنری در آموزش و پرورش چند فرهنگیهمایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی1392
4دریافت فایل PDF مقالهکلاس های چندپایه، جنبه مغفول برنامه درسی ملیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
5دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نظریه ارتباط گرایی و ارایه الگوی طراحی آموزشی متناسب با آناولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
6دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و رابطه آن با یادگیری معنادار دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهاولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاهاولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1393
8دریافت فایل PDF مقالهتغییر در اجرا (علت مقاومت وراه های غلبه بر مقاومت )همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
9دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی ملی وتغییر در برنامه های درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
10دریافت فایل PDF مقالهنقش مطالعات میان رشته ای در تغییر برنامه درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
11دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی میان رشته ای وتغییر در برنامه های درسی ایرانهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی هنری وزیبایی شناسی به قصد ارائه گزاره های تجویزی برای تغییر برنامه های درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
13دریافت فایل PDF مقالهتأملی برفرآیندتربیت معلم وابعاد چهارگانه آن، مطالعه ای پدیدارنگارانهدومین همایش ملی تربیت معلم1395
14دریافت فایل PDF مقالهحمایت از دانش آموزان استثنایی با (ارائه روشی بهتر و منصفانه تر)نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه1393
15دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورشاولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)1395
16دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن و بومی ماندن دربرنامه درسی ریاضیهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
17دریافت فایل PDF مقالهارایه ی الگوی مناسب جهت جهانی کردن آموزشهای فنی و حرفه ایهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
18دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن وبومی ماندن دربرنامه ی درسی ریاضیهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
19دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی مناسب جهانی سازی اهداف آموزش های فنی و حرفه ایهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
20دریافت فایل PDF مقالهتوجه به جهانی شدن درتحول هدفهای آموزش ابتداییهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
21دریافت فایل PDF مقالهآموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه درسی دوره ابتداییششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی 1385

مقالات نعمت الله موسی پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1388
2دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر پژوهش میان رشته ای در آموزش عالیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1390
3دریافت فایل PDF مقالهکالبدشکافی دانش محتوایی تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1390
4دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی آموزش گران علوم انسانی در محیط های دانشگاهی ایران از آرمان های دینی تا واقعیت های سازمانیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1392
5دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایرانفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسى مقایسه اى الگوى پوشش دانشجویان دانشگاه هاى دولتى، پیام نور و آزاد اسلامى (مطالعه موردى شهر بافت)فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتداییفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشورفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسیپژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت1395
10دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1384
11دریافت فایل PDF مقالهمیزان ثبات مدیریت مدارسفصلنامه روان شناسی تربیتی1385
12دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایرانفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1397
13دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور)فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1397
14دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایرانفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان1395
15دریافت فایل PDF مقالهپدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایرانفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهنسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسیفصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی1395
17دریافت فایل PDF مقالهمیزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتیفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی1394
18دریافت فایل PDF مقالهمیزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتیپژوهش های مدیریت منابع انسانی1394
19دریافت فایل PDF مقالهطراحی و اعتباربخشی الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایرانفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1398
20دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن هافصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1398
21دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1398
22دریافت فایل PDF مقالهدولتی بودن یا ملتی بودن : بنیادهای فرهنگ آموزش و برنامه درسی در ایران معاصرفصلنامه مطالعات برنامه درسی1396
23دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمسازدوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1398
24دریافت فایل PDF مقالهتجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایراندوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1398
25دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایراندوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1397
26دریافت فایل PDF مقالهجستاری پیرامون نظریه عملی شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسیفصلنامه مطالعات برنامه درسی1393
27دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوممطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1398
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومیفصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 2499 بار

نمودار سالانه مقالات نعمت الله موسی پور طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با نعمت الله موسی پور


به اشتراک گذاری صفحه نعمت الله موسی پور

پشتیبانی